Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1991

Werkzame stof

Danaparoïde

Geneesmiddelgroep

Heparine-groep (bloedstolling-remmende middelen, trombose-middelen, bloedverdunners)

Samenstelling

Orgaran® injectievloeistof, 0,6 ml (met of zonder wegwerpspuit): 1250 AXa-E (= antifactor Xa-eenheden) danaparoïde
De injectievloeistof bevat natriumsulfiet als conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Orgaran®: Organon Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Trombose, voorkómen (= preventie) van diep veneuze trombose (DVT)

Trombo-embolische aandoeningen als complicaties bij bepaalde aandoeningen of bij ingrepen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstig en ongecontroleerd

Bloedingen, recente en nog actieve

Bloedstollingsstoornissen, ernstige

Bloedverlies uit het maagdarm-kanaal t.g.v. maagdarm-zweren (= ulcus pepticum), tenzij dit de reden van de operatie is

Hart, ontsteking van de binnenwand (= endocarditis), acute

Hersenbeschadiging of andere beschadigingen aan het centrale zenuwstelsel, waaronder het ruggenmerg

Hersenbloedingen (= cerebrovasculair accident =CVA) gedurende de afgelopen 3 maanden

Leveraandoeningen, ernstige; tenzij geen andere behandeling mogelijk is

Netvliesaandoeningen (= retinopathie) t.g.v. bloeddrukverhoging (= hypertensie) of suiker/glucose-ziekte (= diabetes mellitus)

Nieraandoeningen, ernstige; tenzij geen andere behandeling mogelijk is

Operatie aan ruggenmerg of ogen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een meer van de bestanddelen (o.a. natriumsulfiet als conserveermiddel)

Trombocyten-gehalte van bloed, verlaagd (= trombocytopenie), eerder gebleken na behandeling met heparine-achtige bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia).

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet toepassen tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders beslist).

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de bloedstolling. Hierdoor wordt de vorming van bloedstolsels (= thrombi) tegengegaan.

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloedbeeld-afwijking (trombocytopenie)

Bloedingen rond de plaats van injectie en/of operatie

Wisselwerkingen

Corticosteroïden en andere middelen, die zweren kunnen bevorderen (= ulcerogene bijwerking)

Geneesmiddelen, die de bloedstolling kunnen beïnvloeden, zoals bloedstolling-remmers (orale anticoagulantia), trombocyten-aggregatie-remmers, pijnstillers die prostaglandine-synthetase remmen (NSAID's, o.a. acetylsalicylaat) en dextranen

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Orgaran®

Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat natriumsulfiet als conserveermiddel.

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017