Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 108199-200

Werkzame stof

Dapoxetine

Geneesmiddelgroep

Ejaculatie stoornissen

Samenstelling

Tabletten van 30 mg of 60 mg dapoxetine.

Fabrikant/Leverancier

Menarini Benelux S.A.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Vroegtijdige zaadlozing (= ejaculatio praecox)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hartritme-stoornissen (= hartaritmien), ernstige

Hartziekten, ischemische (o.a. angina pectoris), ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

U heeft ooit een manie of een depressie gehad.

U gebruikt medicijnen tegen depressie uit groep van zg MAO-remmers of andere antidepressiva.

U gebruikt litium-bevattende medicijnen.

U gebruikt middelen tegen migraine.

Lees de bijsluiter voor verdere contra-indicaties.

Zwangerschap en borstvoeding

Niet van toepassing

Borstvoeding

Niet van toepassing

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Priligy®bevat een werkzame stof met de naam dapoxetine. Deze stof hoort tot de groep geneesmiddelen die ?selectieve serotonine heropnameremmers? (SSRI?s) worden genoemd. Priligy® kan ook als
urologisch geneesmiddel bekend zijn.

Bijwerkingen

Epileptische aanvallen

Gevoel van flauw vallen bij opstaan

Veranderingen in uw stemming

Duizeligheid

Hoofdpijn

Hoofdijn

Misselijkheid

Wisselwerkingen

Alcohol

Er zij veel geneesmiddelen die een wisselwerking hebben met Priligy®.
Raadpleeg de bijsluiter

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Innemen met of zonder voedsel.

Geen alcohol gebruiken tijdens inname van Priligy®

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Niet van toepassing

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Priligy® bevat een werkzame stof met de naam dapoxetine. Deze stof hoort tot de groep geneesmiddelen die ?selectieve serotonine heropnameremmers? (SSRI?s) worden genoemd. Priligy® kan ook als
urologisch geneesmiddel bekend zijn.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017