Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Rgeistratiejaar

1990

Werkzame stof

Pyrimethamine

Geneesmiddelgroep

Middelen bij malaria-aanvallen

Samenstelling

Tablet: 25 mg pyrimethamine

Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline BV (GSK)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Malaria, behandeling van malaria-aanvallen (in combinatie met een sulfonamide, zoals sulfadiazine)

Toxoplasmose (in combinatie met sulfadiazine)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Omdat dit middel in combinatie met een sulfonamide, zoals sulfadiazine, wordt toegepast zijn hier ook ook de daarvoor geldende contra-indicaties van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om een eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft)

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens en tot één week na gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit middel is werkzaam tegen parasieten zoals Plasmodia en Toxoplasma die respectievelijk malaria en toxoplasmose kunnen veroorzaken.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bevingen (= tremoren)

Bewegingscoördinatie-stoornissen (= ataxie)

Bloed in de urine (= hematurie)

Bloedbeeldveranderingen

Braken

Buikpijn

Depressiviteit

Diarree

Duizeligheid

Hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën)

Huid-ontsteking (= dermatitis)

Huid-pigmentatie, abnormale

Koorts

Krampaanvallen, plotselinge (= convulsies)

Lichtovergevoeligheid (= fotosensibiliteit)

Maagdarm-stoornissen

Maagslijmvlies-ontsteking (= gastritis)

Misselijkheid

Tong-ontsteking (= glossitis)

Zwakte, gevoel van (= malaise)

Wisselwerkingen

Kanker-remmende medicijnen (= cytostatica), vooral methotrexaat

Foliumzuur

Lorazepam (= Temesta®)

Pyrimethamine (= Daraprim®)

Trimethoprim/sulfonamide-combinaties (= Monotrim®, Wellcoprim®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Dit middel wordt gebruik in combinatie met een sulfonamide (o.a. sulfadiazine)

Tabletten bij voorkeur ná de maaltijd heel innemen met ruim water.

Bij kinderen de tabletten zo nodig eerst breken en eventueel oplossen in wat water.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn zeer nauwkeurig volgens het voorschift op het etiket en in de bijlsuiter.

Als u geen of te weinig (= onderdosering) van dit middel gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de malaria niet verdwijnt en u steeds weer nieuwe (= recidiveren) malaria-aanvallen krijgt.

Wanneer u te veel (= overdosering) van dit middel gebruikt, neemt de kans op bijwerkingen en vergiftigingsverschijnselen (= toxische verschijnselen) toe.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Daraprim®

Bijzonderheden

Dit medicijn moet worden gebruikt in combinatie met een sulfonamide (o.a. sulfadiazine).

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Daraprim
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017