Met of zonder recept

Dit homeopatische middel is zonder recept verkrijgbaar (= NR-geneesmiddel).

Registratiejaar

2002

Registratienummer (RVH-nummer)

RVH 80268

Werkzame stof

Het is niet precies bekend welke stoffen verantwoordelijk zijn voor de homeopathische werking van Allium ursinum.

Geneesmiddelgroep

Homeopathische middelen

Samenstelling

A. Vogel's Allium ursinum tinctuur

De tinctuur bevat 50 % alcohol (v/v)

Per dosering: 0,21 gram alcohol (1 x 10 druppels); per dag: 0,64 gram alcohol (3 x 10 druppels).


De alcohol-inname bedraagt 0,212 gram per dosis van 10 druppels, dus 0,636 gram bij 3 x daags gebruik.

Fabrikant/Leverancier

Biohorma BV
Industriestraat 5, 8081 HH, Elburg
tel: 0525-687200

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Opgeblazen gevoel

Spijsvertering, verbetering van

Winderigheid

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische middel tijdens de zwangerschap zonder bezwaar in de voorgeschreven dosering worden gebruikt.

Borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische middel tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar in de voorgeschreven dosering worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend in de gebruikelijke dosering geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Hoe werkt het?

De werking van dit homeopathische medicijn berust op het gelijkheidsprincipe (= similia-principe). Dit wil zeggen dat de grondstoffen in hogere doseringen bij de mens verschijnselen kunnen veroorzaken die overeenkomen met die van de aandoening die er -in zeer lage doseringen- mee wordt bestreden.

Bijwerkingen

Het is bij homeopathische medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

Geen

Wisselwerkingen

Er zijn bij gebruik van de voorgeschreven dosering voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere middelen, voeding of dranken.

Hoe te gebruiken?

Gebruikelijke dosering voor volwassenen: 3 x daags 10 druppels een 1/2 uur voor de maaltijd innemen met wat water. Even in de mond houden en dan doorslikken.

Gebruikelijke dosering voor kinderen van 6-12 jaar: 3 x daags druppels. De druppels even in de mond houden en dan doorslikken.

Gebruikelijke dosering voor kinderen van 2-6 jaar: 3 x daags 3 druppels. De druppels even in de mond houden en dan doorslikken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de wijze van gebruik van dit middel.

Hoe te bewaren?

In gesloten verpakking is dit homeopathische middel 5 jaar houdbaar.

Dit medicijn bewaren bij maximaal 25oC.

Medicatietrouw

Het gebruik van de meeste medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

Het is bij homeopathische medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

Lees voor een correct gebruik altijd eerst de bijsluiter in de verpakking vóórdat u een medicijn gebruikt of als u tijdens het gebruik gaat twijfelen aan de werking.

Medicatiebegeleiding

Het gebruik van de meeste medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

Het is bij homeopathische medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

NB Raadpleeg uw arts als na 14 dagen gebruik volgens voorschrift (zie boven) geen verbetering optreedt of wanneer de klachten terugkeren.

Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking vóórdat u een medicijn gebruikt.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van A. Vogel's Daslookdruppels

Bijzonderheden

Dit homeopathische medicijn bevat geen hulpstoffen.

Overdosering

De werking neemt volgens het homeopathische principe toe bij grotere verdunning.
Dit houdt in dat bij bijvoorbeeld een dubbele dosering geen bijwerkingen mogen worden verwacht.

Belangrijk

Neem contact op met uw (huis)arts of met een polykliniek als zich vergiftigingsverschijnselen voordoen die volgens u het gevolg zijn van overdosering met dit middel.
Hou in dat geval de verpakking of de bijsluiter bij de hand.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017