Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Deferoxamine

Geneesmiddelgroep

Ionen-uitwisselaars

Samenstelling

Poeders voor injectievloeistof: 500 mg deferoxamine-mesilaat

Fabrikant/Leverancier

Novartis Pharma BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 32719//03984
RVG 113720//03984

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 106832//03984
RVG 114624//03984

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hemosiderose en hemochromatose (= vormen van abnomale ijzer-stapeling)

Aluminium-vergiftiging (= aluminium-intoxicatie)

IJzer-vergiftiging (= ijzer-intoxicatie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn mag alleen wanneer strikt noodzakelijk tijdens de zwangerschap worden toegepast.

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan o.a. gezichts- en gehoorstoornissen en duizeligheid als bijwerkingen veroorzaken. Hiervan kunnen allerlei dagelijkse bezigheden zoals deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel bindt zich aan ijzer en/of aluminium. Hierdoor worden het ijzer- en/of aluminium-gehalte in het lichaam verlaagd.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Allergische reacties, waaronder huidreacties en anafylactische reacties, zoals bloeddrukdaling (= hypotensie) en shock

Beenkrampen

Bloedbeeld-afwijkingen (o.a. verminderd aantal bloedplaatjes = trombocytopenie)

Duizeligheid

Gezichts- en gehoorstoornissen (= audiovisuele bijwerkingen), vooral bij patiënten met nierfalen die regelmatig nierdialyse ondergaan.

Groeivertraging

Hart- en vaataandoeningen (= cardiovasculaire reacties), zoals bloeddrukdaling (= hypotensie) en hartritme-stoornissen (= aritmieën)

Injectieplaats, irritatie

Leverfunctie-stoornissen

Maagdarm-klachten

Nierfunctie-stoornissen

Spierschokken (convulsies)

Wisselwerkingen

Prochloorperazine (= Stemetil®)

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Desferal®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017