Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Dexamethason, chloorhexidine en nandrolon

Geneesmiddelgroepen

Chloorhexidine: desinfectantia
Dexamethason: corticosteroïden
Nandrolon: anabole steroïden

Samenstelling

Crème, 15 gram: 0,4 mg dexamethason, 10 mg chloorhexidine-hydrochloride en 0,4 mg nandrolon-deconaat per gram

Fabrikant/Leverancier

Organon Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Eczeem , uiteenlopende vormen van

Lupus erythematodes , chronische discoïde lupus erythematodes (= CDLE), bepaalde vormen van

Jeuk (= pruritis)

Jeukziekte (= prurigo)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Acne, gewone (acne vulgaris)

Huid-aandoeningen, zwerende

Huid, dunne (= huid-atrofie)

Huid-ontstekingen, door infectie met micro-organismen, waaronder met name bacteriële huid-infecties

Huidvaten, kwetsbare (= fragiele)

Oogleden

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor de crème-basis

Rosacea (acne rosacea)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Corticosteroïden kunnen schadelijk zijn voor de ongeboren vrucht.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn herstelt de normale groei van de opperhuid.

Het zwak werkende (= klasse 1) corticosteroïd (dexamethason) remt de ontstekingsreactie (= anti-inflammatoire werking), vernauwt plaatselijk de bloedvaten (= vasoconstrictieve werking) en remt de celdeling (= antimitotische werking). Nandrolon is een mannelijk steroïd-hormoon dat de groei van de opperhuid (epithelisatie) bevordert. Chloorhexidine remt (= bacteriostatisch) of doodt (= bactericide) bepaalde bacteriën.

Bijwerkingen

Bijnierschors-hormonen, tekort; na langdurig gebruik, met name bij kinderen

Droge huid

Groeihormoon, verminderde afgifte; met name bij kinderen

Huid-aandoeningen ten gevolge van langdurig gebruik van corticosteroïden, zoals witte dunner worden van de huid (huidatrofie), witte huidvlekken (depigmentatie), huidstrepen (striae), snel blauwe plekken, etc.

Huid-irritatie, o.a. branderig gevoel

Overgevoeligheidsreacties

Psoriasis, verergering van bestaande psoriasis tot zwerende psoriasis (= psoriasis pustularis)

Verergering van de aandoening (= rebound-verschijnsel), na plotseling staken van het gebruik

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Het gebruik van de crème na het verdwijnen van de klachten nog enige dagen voortzetten en daarna verminderen om terugkeer van de klachten te voorkómen.

Niet meer dan 30-60 gram crème per week gebruiken (tenzij de arts anders voorschrijft).

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Dexatopic®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017