Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/13/833/001

Werkzame stof

Dextromethorfan en kinidine

Dextromethorfan werkt op de hersenen.

Kinidine verhoogt de hoeveelheid dextromethorfan in het lichaam door de afbraak van dextromethorfan door de lever te blokkeren.

Samenstelling

Capsules met 15 mg dextromethorfan en 9 mg kinidine.

Capsules met 23 mg dextromethorfan en 9 mg kinidine.

Fabrikant/Leverancier

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Pseudobulbair syndroom

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

AV-block, 2e- of 3e-graads, indien geen pacemaker is ingebracht

Bloedplaatjesgehalte, verlaagd (= trombocytopenie)

Hartprikkel-geleidingsstoornis, bepaalde vorm (= matig tot sterk verlengd QT-interval)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

U hebt een voorgeschiedenis van een leveraandoening (hepatitis) veroorzaakt door kinidine.

U hebt een voorgeschiedenis van een aandoening met de naam lupusachtig syndroom

U gebruikt op dit moment al geneesmiddelen die kinidine, kinine of mefloquine bevatten. Dit zijn geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van malaria of
hartritmeproblemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof komt in de moedermelk terecht.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dextromethorfan werkt op de hersenen.

Kinidine verhoogt de hoeveelheid dextromethorfan in uw lichaam door de afbraak van dextromethorfan door de lever te blokkeren.

Bijwerkingen

Braken

Diarree

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Hartprikkel-geleidingsstoornissen, bepaalde vormen

Maagdarm-stoornissen

Misselijkheid

Overgevoeligheidsreacties, o.a. koorts, rode huiduitslag, lichtovergevoeligheid (= fotosensibiliteit), bloedbeeldafwijkingen, leverontsteking (= hepatitis), astma

Angstgevoelens

Huiduitslag

Wisselwerkingen

Geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties, zoals ketoconazol, itraconazol en
fluconazol.

Geneesmiddelen voor de behandeling van hiv-infectie en aids, zoals atazanavir, indinavir,
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, amprenavir en fosamprenavir.

Geneesmiddelen voor de behandeling van bacteriële infecties, waaronder tuberculose, die claritromycine, telitromycine, erytromycine en rifampicine bevat.

Geneesmiddelen voor de behandeling van verscheidene hartaandoeningen, zoals diltiazem, verapamil, digoxine, flecaïnide en bètablokkers (zoals metoprolol).

Geneesmiddelen voor het voorkomen van misselijkheid en braken tijdens chemotherapie en na een operatie, zoals aprepitant.

Bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van depressie, zoals nortriptyline, desipramine,
paroxetine, imipramine, amitriptyline en nefazodon.

Geneesmiddelen voor de behandeling van schizofrenie en andere psychotische stoornissen,
zoals haloperidol, perfenazine, aripiprazol en chloorpromazine

Bepaalde geneesmiddelen voor het voorkomen van bloedstolsels bij patiënten met hartaandoeningen en een risico op beroerte, zoals ticagrelor en dabigatran-etexilaat.

Tamoxifen, gebruikt voor het behandelen of voorkomen van bepaalde vormen van kanker.

Atomoxetine, gebruikt voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
(ADHD).

Geneesmiddelen om pijn en/of hoesten te verminderen, zoals codeïne en hydrocodon.

Geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie of toevallen, zoals fenytoïne, carbamazepine
en fenobarbital.

Sint-janskruid, een kruidengeneesmiddel voor de behandeling van depressie.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

U mag geen grapefruitsap drinken of grapefruits eten terwijl u Nuedexta® gebruikt, want dit kan de kans op ernstige bijwerkingen verhogen.

Pas op met het drinken van alcohol terwijl u Nuedexta® gebruikt, want dit kan de kans op bijwerkingen zoals duizeligheid en slaperigheid verhogen.

De dosering wordt door de arts ingesteld. Het is zeer belangrijk dat u zich nauwkeurig aan die dosering houdt.

Nuedexta® mag niet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slechter is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met uw medicijn(en) tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u die ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017