Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Diazoxide

Geneesmiddelgroep

Bloedsuiker-verhogende middelen

Samenstelling

Proglicem®:
capsule: 100 mg diazoxide

Fabrikant/Leverancier

Proglicem®: Schering-Plough BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hypo-glykemie (= te laag bloedglucose-gehalte); na (overmatig) gebruik van bloedsuiker-verlagende medicijnen (= antidiabetica) of tijdens behandeling met beta-receptor-stimulerende medicijnen (= bèta-sympathicomimetica)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Te laag bloedglucose-gehalte dat het gevolg is van functi-stoornissen van het lichaam functionele hypoglykemie)

Te hoog urinezuur-gehalte van het bloed (= hyperurikemie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor andere thiazide-verbindingen, zoals bepaalde plasmiddelen (= diuretica)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en dubeel en/of troebel zien veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de afgifte van insuline door de alvleesklier (= pancreas) en bevordert de afgifte van catecholaminen. Hierdoor wordt het bloedglucose-gehalte wordt verhoogd.

De werking begint gewoonlijk binnen 1 uur en duurt ca. 8 uur.

Bijwerkingen

Allergische reacties op dit middel of op vergelijkbare middelen (= kruis-overgevoeligheid)

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis) en weefselafsterving (= pancreasnecrose)

Bloed: glucosegehalte, te sterke toename (= hyperglykemie), verlaagd hemoglobine/hematocriet, verlaagd IgG, verhoogde SGOT-spiegels, alkalisch fosfatase

Centrale effecten: angst, duizeligheid, slapeloosheid (= insomnia), parkinson-achtige verschijnselen (extrapiramidale verschijnselen)

Gezichtsstoornissen: o.a. dubbel en/of troebel zien, staar, tranenvloed (= lacrimatie), oogbloedingen

Hart en vaten: bloeddrukdaling (= hypotensie)hartfrequentie-toename (= tachycardie), hartkloppingen (= palpitaties), bloedingen, blauwe plekken (= purpura), bloedbeeld-veranderingen (trombocytopenie en neutropenie)

Hoofdpijn

Huid: jeuk (= pruritis), huiduitslag, huidschimmel (candida), herpes, haaruitval (= alopecia), overbeharing (= hirsutisme), veelzijdige zenuw-ontsteking (= polyneuritis), gevoeloosheid van de huid (= paresthesie)

Jicht

Koorts

Lymfeklieren, zwelling (lymfanedo[athie)

Maagdarm-kanaal: misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, darmverlamming (= ilueus), tijdelijk smaakverlies

Nieren: nierfunctie-vermindering (= nier-insufficiëntie), bloed (= hematurie) of eiwitten (= albuminurie) in de urine

Urine: verhoogd glucose-gehalte, (= glucosurie), urinezuurgehalte (hyperglykemie)

Vasthouden van water- en zout in het lichaam (= vochtretentie, ernstig

Zwakte en lusteloosheid (malaise)

Wisselwerkingen

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva)

Fenytoïne (= Epanutin®, Diphantoïne®)

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde (thiazide-diuretica)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Voor zuigelingen, babies en kleine kinderen kan de inhoud van een capsule worden gemend met voedsel of dranken.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt, d.w.z. nauwkeurig volgens voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering) loopt u het risico dat het glucosegehalte in het bloed (= bloedglucosewaarde) te hoog (= hyperglykemie) wordt.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat -vooral wanneer u weinig eet- leiden tot een te lage bloedglucosewaarde (= hypoglykemie), met als mogelijk gevolg een 'hypo' (o.a. zweten, duizeligheid en bewusteloosheid).

Vraag uw arts om uitleg als u niet meer precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

De behandeling van suiker- of glucoseziekte (= diabetes mellitus) heeft als belangrijkste doel de bloedglucosewaarde te reguleren, d.w.z. binnen normale grenzen (= 4-8 mmol glucose per liter bloed) te houden.

De behandeling met dit medicijn gaat vrijwel altijd samen met voedings- en bewegingsvoorschriften . Het belangrijkste doel daarvan is afname van het lichaamsgewicht. Wanneer u zich niet voldoende houdt an deze voorschriften, is de kans op de behandeling vaak veel minder succesvol.

Wanneer een dosis vergeten wordt, mag die daarna niet worden 'ingehaald', maar moet die worden overgeslagen.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het dieet en/of het gebruik van de dit medicijn met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met de resultaten van de behandeling.

Vraag uw arts of apotheker opnieuw om uitleg als u niet meer precies weet hoe u dit medicijn moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten. Doe dat ook als u problemen heeft met de voedings- en bewegingsvoorschriften.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Proglicem®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017