Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel) bij apotheek of drogist.

Werkzame stof

Diclofenac

Samenstelling

Tablet, maagsap-bestendig: 12,5 mg diclofenac, zonder recept verkrijgbaar bij apotheek of drogist.

Tablet, maagsap-bestendig: 25 mg diclofenac, zonder recept verkrijgbaar bij de apotheek.

Fabrikant/Leverancier

Actavis BV
RVG 103762

Marel B.V.
RVG 108991

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Pijn, lichte tot matige

Menstruatiepijn zonder bekende oorzaak (= primaire dysmenorroe)

Spierpijn

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Astma-aanvallen of andere allergische reacties (o.a. neusverkoudheid, neuspoliepen, netelroos, jeukende huiduitslag) na eerder gebruik van dit medicijn, (acetyl)salicylaten of prostagalndien-synthetase-remmers (= NSAID's)

Hersenbloedingen (= cerebrovasculaire bloedingen)

Bij endeldarmontsteking (= proctitis) geen diclofenac-zetpillen gebruiken.

Maag- en darmbloedingen

Maag- of darmzweren (= ulcus pepticum)

Patienten met hartfalen klasse II-IV

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor sulfiet, ook indien eerder gebleken

Zwangerschap en borstvoeding

Vanwege de werking kan een schadelijk effect van dit geneesmiddel op het kind niet geheel worden uitgesloten.

Dit medicijn bij niet gebruiken tijdens het laatste trimester (6e-9e maand) van de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft) en niet gebruiken enige dagen vóór en tijdens de bevalling (= partus)

Borstvoeding

Dit middel gaat over in de moedermelk.

Voor zover bekend kan tijdens de periode van borstvoeding maximaal 150 mg van dit medicjn per dag zonder bezwaar worden gebruikt .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , wazig of dubbelzien en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Benauwdheid, kortademigheid (= dyspnoe)

Bloedsamenstelling, veranderde

Bloedverlies via ontlasting of braaksel

Braken

Diarree

Depressie

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexia)

Gevoelsstoornissen

Hersenvliesontsteking-zonder-infectie (= aseptische meningitis)

Hoofdpijn

Huidaandoeningen (o.a. eczeem, blaasjes, haaruitval, lichtovergevoeligheid)

Gehoorstoornissen

Gezichtsstoornissen (o.a. wazig en/of dubbelzien)

Krampen (= convulsies)

Maagdarmbloeding

Maagdarmklachten

Maagdarmzweren, eventueel met bloeding

Misselijkheid

Nierfunctiestoornissen

Oorsuizen (= tinnitus)

Oprispingen

Overgevoeligheidsreacties (o.a. jeuk, huiduitslag en astmatische reacties).

Pijn in buik en maagstreek (= epigastrische pijn)

Prikkelbaarheid

Slapeloosheid

Slaperigheid

Smaakstoornissen

Spijsverteringsstoornis (= dyspepsie)

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Vochtophopingen in lichaamsweefsels (= perifeer oedeem)

Wisselwerkingen

Bloedverdunnende middelen (= anticoagulantia).

Ciclosporine (= Neonoral®,Sandimmune®)

(Gluco)corticosteroïden

Lithium (= Camcolit®, LitareCataflam®, Priadel®)

Methotrexaat (= Emtrexate®, Ledertrexate®)

Middelen met dezelfde werkingswijze (= remming van prostaglandine-synthetase) als Cataflam®.

Plasmiddelen (= diuretica) met een kaliumsparende werking

Hoe te gebruiken?

Behandeling met diclofenac mag alleen worden gestart na een zorgvuldige afweging bij patienten met belangrijke risicofactoren voor cardiovasculaire complicaties (hypertensie, hyperlipidemie, suikerziekte, roken).

De laagst mogelijke werkzame dosis gedurende de korst mogelijke period

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tabletten heel doorslikken met ruim water (voor snelle pijnverlichting op nuchtere maag tot ½ uur voor de maaltijd).

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de pijnklachten of de ziekte langer duren dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft. Ook als u geen klachten (meer) heeft, moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat als conserveermiddelen benzylalcohol en mogelijk ook natriumpyrosulfiet.

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017