Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Estradiol (= oestrogeen hormoon) en dienogest (= progestageen hormoon).

Samenstelling

Climodien®: Strip met 28 omhulde tabletten: 2 mg estradiol-valeraat en 2 mg dienogest per tablet

Fabrikant/Leverancier

Climodien®: Schering Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Oestrogenen, tekort (= oestrogeen-deficiëntie) ten gevolge van de overgang (= menopauze) bij intacte baarmoeder (= uterus) of na verwijdering van de eierstokken (= ovariëctomie).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Aderwand-ontsteking met stolselvorming (= tromboflebitis)

Baarmoederwand-woekeringen (= uterus-hyperplasie)

Geelzucht, door galstuwing (= cholestatische icterus)

Leverziekten, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Porfyrie (= erfelijke stoornis in de aanmaak van rode bloedkleurstof)

Trombose en/of embolie (= trombo-embolische aandoeningen)

Tumoren, die gevoelig zijn voor oestrogene hormonen

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Zwangerschap met geelzucht (= icteurs), herpes (= herpes gestationes), ernstige aangeboren doofheid (otosclerose) of corticosteroïd-gebruik (ook indien hiervan tijdens vorige zwangerschappen sprake was)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens zwangerschap .

Borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Oestrogene hormonen hebben een gunstige werking op de botmassa en verminderen de overgangsklachten (= climacterische klachten).

Het progestagene hormoon vermindert het risico op baarmoederkanker (= endometrium-carcinoom).

Gebruik van dit medicijn voorkomt onttrekkingsbloedingen.

Bijwerkingen

Aderwand-ontsteking met stolselvorming (= tromboflebitis)

Bloedarmoede (= anemie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Borsten, gespannen en pijnlijk

Buikpijn

Diarree

Doorbraakbloedingen

Gewichtsveranderingen

Haaruitval (= alopecia)

Hoofdpijn

Huidreacties, allergische

Maagwand-ontsteking (= gastritis)

Misselijkheid (= nausea)

Opvliegers

Spierkrampen

Spruw

Stemmingsveranderingen

Trombose (= bloedstolsels)

Verstopping (= obstipatie)

Vochtophoping (= oedeem)

Zin in sex (= libido), verminderd

Wisselwerkingen

Medicijnen die lever-enzym-functies stimuleren, zoals barbituraten en rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kan het zijn dat de klachten niet verdwijnen en langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg altijd eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn of wanneer u van plan bent de dosering te veranderen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bijvoorbeeld bekijken of de dosering moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Climodien®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017