Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Digoxine

Geneesmiddelgroep

Hartglycosiden (= digitalis-preparaten)

Samenstelling

Drank (Elixir 'Paediatric'en 'Geriatric'), 60 ml: 0,05 mg digoxine per ml
De drank bevat suiker suiker (saccharose) en als conserveermiddel methylhydroxybenzoaat.

Lanoxin® injectievloeistof, ampul 2 ml: 0,25 mg digoxine per ml

Lanoxin® tabletten: 0,0625 mg ('Paediatric/Geriatric'), 0,125 mg en 0,25 mg digoxine

Fabrikant/Leverancier

Lanoxin®: GlaxoSmithKline

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hartfalen, langdurig (= chronisch hartfalen)

Hartritmestoornissen (= hart-aritmieën), bepaalde vormen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Atrioventriculaire nevenverbindingen, zoals Wolff-Parkinson-White-syndroom

AV-block, 2e- of 3e-graads (uiterste voorzichtigheid is geboden bij een 1e-graads AV-block!)

Hartritmestoornissen, bepaalde vormen (ventriculaire tachycardie of ventrikelfibrilleren)

Hartritmestoornissen ten gevolge van vergiftiging (= intoxicatie) met hartglycosiden

Hartzakje-ontsteking (= pericarditis), uiterste voorzichtigheid is geboden bij constrictieve pericarditis

Hartspierziekte, bepaalde (= hypertrofische obstructieve cardiomyopathie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een voor de bestanddelen of voor vergelijkbare medicijnen (hartglycosiden)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel heeft voor zover bekend bij normaal gebruik tijdens de zwangerschap geen nadelige gevolgen voor de vrucht.
Het gebruik van dit medicijn moet echter onder controle van een arts plaatsvinden.

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat in zo'n geringe hoeveelheden over in de moedermelk dat geen schadelijke effecten op de zuigelingen te verwachten zijn.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.Hoe werkt het?

Dit medicijn vergroot de contractiekracht van het hart (= positief inotrope werking), verlaagt de hartfrequentie (negatief chronotrope werking) en vertraagt de AV-prikkelgeleiding over het hart (= negatief dromotrope werking).

De werking is na 6-8 uur maximaal en duurt ca. 3 dagen.

Bijwerkingen

Apathie

Braken

Delirium

Depressie

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, verminderd (= anorexie)

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen, o.a. kleurenblindheid)

Hartblokkade (= hartblock)

Hartfrequentie, toename (boezemtachycardie) met AV-block

Hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën)

Hoofdpijn

Misselijkheid

Psychische stoornissen (psychosen)

Vermoeidheid

Verwardheid

Zwakte

Wisselwerkingen

Antacida (= maagzuur-neutraliserende middelen)

Amiodaron (= Cordarone®)

Amfotericine B (= Fungizone®)

Calcium-injecties

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Colestipol (= Colestid®)

Colestyramine (= Questran®, Questran A®)

Corticosteroïden (bloed-kalium-gehalte verlagende)

Diltiazem (= Diloc®, Surazem®, Tiadil®, Tildiem®)

Erytromycine (= Eryc®, Erytrocine®, Erytrocine ES®)

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Hydroxychloroquine (= Plaquenil®)

Itraconazol (= Trisporal®)

Kinidine (= Cardioquin®)

Kool, adsorberende (= Norit®)

Laxeermiddelen, bepaalde (bloed-kalium-gehalte verlagende)

Maagzuurbindende middelen (= antacida), vloeibare

Metoclopramide (= Primperan®)

Neomycine

Nisoldipine(= Sular®, Syscor®)

Nitrendipine (= Baypress®)

Plasmiddelen, bepaalde (bloed-kalium-gehalte verlagende)

Propafenon (= Rytmonorm®)

Propantheline

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Spironolacton (= Aldactone®)

Sulfasalazine (= Salazopyrine®)

Suxamethonium

Sympathicomimetica

Tetracycline

Verapamil (= Geangin®, Isoptin®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijlsuiter.

De dosering wordt door de arts op u persoonlijk ingesteld. Het is zeer belangrijk dat u zich nauwkeurig aan die dosering houdt.

De tabletten na de maaltijd innemen met water.

De elixir onverdund gebruiken.

De injecties worden door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met uw medicijn(en) tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u die ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Lanoxin®

Bijzonderheden

De elixer ('Paediatric/Geriatric') bevat saccharose en als conserveermiddel ethylhydroxybenzoaat .

Overdosering

Hartfunctie-stoornissen, ernstige

In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017