Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

1981

Werkzame stof

Disopyramide

Geneesmiddelgroep

Hartritme-normaliserende middelen (= anti-aritmica)

Samenstelling

Capsule: 100 mg disopyramide-fosfaat

Injectievloeistof, 5 ml: 10 mg disopyramide-fosfaat per ml

Tablet, met gereguleerde afgifte ('Retard'): 250 mg disopyramide-fosfaat

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hartritmestoornissen (= hart-aritmieën), bepaalde vormen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

AV-block, 2e- of 3e-graads, indien geen pacemaker is ingebracht

Cardiogene shock

Hartfalen, tenzij dat adequaat wordt behandeld met een plasmiddel (= diureticum) en digitalis-preparaat (= hartglycoside)

Hartprikkel-geleidingsstoornis, bepaalde vorm (= matig tot sterk verlengd QT-interval)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare medicijnen

'Sick sinus'-syndroom

Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof komt in de moedermelk terecht.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en wazig zien veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is een klasse 1a-anti-aritmicum. Het vermindert de spontane activiteit (= automatie) en prikkelbaarheid van het hart.

Bijwerkingen

AV-block, 2e- of 3e-graads

Bloeddrukdaling (= hypotensie), bij hoge doseringen

Bloed-kaliumgehalte, verlaagd (= hypokaliëmie)

Braken

Diarree

Droge mond

Duizeligheid

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen), o.a. wazig zien en accomodatiestoornissen

Hartfalen of verergering van bestaand hartfalen

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hartprikkel-geleidingsstoornis, bepaalde vormen; bij hoge doseringen

Hartritmestoornissen

Hartstilstand, soms tijdens toediening per injectie of infuus en bij hoge doseringen

Huiduitslag (exantheem)

Misselijkheid

Psychosen, acute (wanen, e.d.)

Spierpijn (= myalgie)

Spierzwakte (= myasthenia)

Urine, ophouden van (= urineretentie)

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Zweten, overmatig (= hyperhydrosis), bij te snelle infusie

Wisselwerkingen

Anti-aritmica, bepaalde (o.a. kinidine = Cardioquin®, procaïnamide = Pronestyl®, bètablokkers, tenzij de arts de combinatie noodzakelijk vindt

Atenolol (= Tenormin®, Unibloc®)

Bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia), bepaalde (cumarine-derivaten)

Calciumantagonisten

Geneesmiddelen die bepaalde leverenzymen stimuleren, o.a. fenobarbital, fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®) en rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Hartmiddelen die de contractiekracht verminderen (o.a. amiodaron = Cordarone®, fenothiazine, tricyclische antidepressiva)

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde

Triamtereen (= Dytac®, Dyta-Urese®, Dytenzide®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De dosering wordt door de arts ingesteld. Het is zeer belangrijk dat u zich nauwkeurig aan die dosering houdt.

De tabletten met gereguleerde afgifte niet breken en innemen met een ruime hoeveelheid vloeistof.

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Capsules en tabletten: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slechter is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met uw medicijn(en) tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u die ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Disopyramide Capsules/Injecties/Tabletten

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017