Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Distigmine

Geneesmiddelgroep

Choline-esterase-remmers (spierontspanners)

Samenstelling

Ubretid® tabletten: 5 mg distigmine-bromide per tablet

Fabrikant/Leverancier

Ubretid®: Christiaens BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Atonie (= verslapte darmen of urineblaas na een operatie = postoperatieve intestinale atonie)

Myasthenia gravis (= ernstige spierzwakte)

Verstopping (= obstipatie) na langdurig gebruik van laxantia en andere behandelingen niet (meer) helpen

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukdaling (arteriële hypotensie), ernstige

Bronchiaal astma

Darmslijmvlies-ontsteking (= enteriris)

Epilepsie

Hartinfarct ( = myocardinfarct), recent

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor medicijnen met dezelfde of vergelijkbare stoffen

Parkinson, ziekte van

Shock en/of circulatoire collaps, na operatie (= post-operatief)

Spastische ingewanden, galwegen en urinewegen

Spierspanning, verhoogde (= myotonie), waardoor onvolledige spierontspanning (= spierrelaxatie)

Spiersamentrekkingen, aanhoudende (= tetanie)

Vagotonie (= dominerende activiteit van het parasympathische zenuwstelsel boven het sympathische zenuwstelsel)

Afsluiting (mechanische obstructie) van het maagdarm-kanaal, galwegen en/of urinewegen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.


Hoe werkt het?

Dit medicijn versterkt en verlengt de spierspanning van zowel gladspierweefsel van de inwendige holle organen en de spierspanning van het skeletspierweefsel gedurende enige tijd.

Algemeen

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Braken

Diarree

Hartfrequentie, afname (= bradycardie)

Hartritme-stoornissen (= hartaritmieën), bij hogere doses

Kleinere luchtwegen, vernauwing (= bronchospasmen)

Longslijm-secretie (= bronchiaalsecretie), toename

Maagdarm-stoornissen

Maagkrampen

Misselijkheid

Pupilvernauwing (= miosis)

Speekselvloed

Spierspasmen en -trekkingen

Spierzwakte

Zweten

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten 1/2 uur vóór of 2-3 uur ná de maaltijd gebruiken.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts. Wanneer u niet tevreden bent met de werking of veel last heeft van bijwerkingen, kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u ook de apotheker om advies vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Ubretid®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Versterkte darmwerking, zweten, buikpijn, diarree, spierspasmen, spierverlamming

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017