Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Dobutamine

Geneesmiddelgroep

Bloeddrukverhogers (= anti-hypotensiva)

Samenstelling

Concentraat voor infusievloeistof, ampul 20 ml: 12,5 mg dobutamine-hydrochloride per ml
Het concentraat bevat natriummetabisulfiet als conserveermiddel.

Poeder voor infusievloeistof: 250 mg dobutamine-hydrochloride

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Synthon BV
RVG 17745

Pharmachemie BV
RVG 18500

Genthon BV
RVG 18682

Centrafarm Services BV
RVG 19143

Hameln Pharma Plus GmbH
RVG 3409-10

Claris Lifesciences UK Limited
RVG 107115

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hartfalen ten gevolge van hartspierziekten (= cardiomyopathie), hartinfarct (= myocardinfarct) of open-hartchirurgie

Shock ten gevolge van hartaandoening (= cardiogene shock) of infectie van het bloed (= sepsis)

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hartfalen, bepaalde vormen

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen (het concentraat bevat natriummetabisulfiet)

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kan dit middel tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegediend.

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.


Hoe werkt het?

Dit medicijn verbetert de pompwerking van het hart (= positief inotrope werking).

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Angina pectoris

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), vooral van de bovendruk (= systolische bloeddruk)

Hartkloppingen

Hartritme, extra slagen

Hartritme, toename (= tachycardie)

Hartritme-stoornissen

Hoofdpijn

Kortademigheid

Misselijkheid

Pijn op de borst

Wisselwerkingen

Alkalische oplossingen

Bèta-blokkers met en specifieke werking op het hart (= cardioselectieve werking)

Koolzuurhoudende dranken

Narcosemiddelen, die ingeademd moeten worden (= inhalatie-anaesthetica)

Natriumwaterstofcarbonaat ('zuiveringszout')

Nitroglycerine

Nitroprusside

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Dobutamine Infusievloeistof

Bijzonderheden

Het concentraat bevat natriummetabisulfiet als conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen (zie aldaar) optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017