Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Dofetilide

Samenstelling

Tikosyn®: Capsules (harde): 125 microgram dofetilide

Fabrikant/Leverancier

Tikosyn®: Pfizer BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hartritmestoornissen (= hart-aritmieën), bepaalde vormen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hartfrequentie, lage (= trage hartslag = bradycardie)

Leverziekten, ernstige

Nierziekten, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen, in het bijzonder FD&C Yellow 6 (= E110)

Patiënten jonger dan 18 jaar

QT-interval van de hartprikkel, verlengd

'Sick sinus'-syndroom, indien geen pacemaker is ingebracht

Zoutgehalte van het bloed, laag

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen.

Dit medicijn kan -met name aan het begin van het gebruik- als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is klasse III-anti-aritmicum, dat de duur en het QT-interval van de hartprikkel verlengt en de prikkelgeleiding van de boezems naar de hartkamers (= AV-geleiding) vertraagt.
Hierdoor Kan een onregelmatig hartritme worden genormaliseerd.

Bijwerkingen

Braken (waarschuw in dat onmiddellijk uw arts)

Diarree, langdurige (waarschuw in dat onmiddellijk uw arts)

Duizeligheid (waarschuw in dat geval vóór gebruik van de volgende capsule uw arts)

Hartkloppingen (waarschuw in dat geval vóór gebruik van de volgende capsule uw arts)

Hartritmestoornissen of verschijnselen die het ontstaan daarvan voorspellen

Hoofdpijn

Kortademigheid

Licht in het hoofd (waarschuw in dat geval vóór gebruik van de volgende capsule uw arts)

Misselijkheid

Zwakte (slap gevoel)

Zweten (waarschuw in dat onmiddellijk uw arts)

Wisselwerkingen

Anti-AIDS-medicijnen, bepaalde (protease-remmers, zoals ritonavir= Norvir®)

Anti-aritmica, bepaalde

Antibiotica, bepaalde (o.a. erytromycine = Eryc®, Erythrocine® en trimethoprim = Monotrim®, Wellcoprim® en Lidaprim®)

Antidepressiva, bepaalde

Antispychotica, bepaalde (o.a. prochloorperazine = Stemetil®)

Antihistaminica (= medicijnen tegen o.a. hooikoots en andere allergieën), bepaalde

Bepridil

Cisapride (= Prepulsid®)

Cimetidine (= Tagamet®)

Megestrol (= Megace®)

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde (o.a. amiloride en triamtereen = Dytac®, Dyta-Urese® en Dytenzide®)

Verapamil (= Geangin®), Isoptin®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De capsule geheel doorslikken met een glas water.

Dit medicijn kan met en zonder voedsel worden ingenomen.

Neem na vergeten van een capsule op het gebruikelijke tijdstip de volgende capsule.
Neem nooit twee of meer capsules tegelijk om de vergeten capsule te compenseren.

Hoe te bewaren?

In de vrpakkinmg bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Combineren

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.


Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Wanneer u niet tevreden bent met de werking of last van bijwerkingen heeft , kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Tikosyn®

Bijzonderheden

Dit medicijn bevat o.a. de kleurstof FD&C Yellow 6 (= E110)

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017