Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 109650

Werkzame stof

Docetaxel

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: anti-mitotische middelen

Taxoïden

Samenstelling

Concentraat voor infusievloeistof 40 mg/ ml.

Fabrikant/Leverancier

Regiomedica GmbH

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Borstkanker, (= mamma-carcinoom), wel (= gemetastaseerd) of niet uitgezaaid

Longkanker (= long-carcinoom)

Prostaat-kanker (= prostaat-carcinoom)

Maag-darm kanker

Hoofd-/Hals tumoren

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Witte bloedcellen, verminderd aantal (= neutropenie)

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen (polysorbaat 80)

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tijdens en tenminste gedurende 3 maanden na toepassing van dit middel zwangerschap voorkómen .

Informeer direct uw (huis)arts als u tijdens of binnen 3 maanden na toepassing van dit middel zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik tussen de kuren geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Het kan echter zijn dat u zich duizelig of onzeker voelt. Raadpleeg in dat geval uw (huis)arts.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de groei en deling van bepaalde tumorcellen en daardoor de groei van de tumor.

Bijwerkingen

Beenmerg-depressie: verminderd aantal witte bloedcellen (= neutropenie) en bloedplaatjes (= trombocytopenie) en verminderde hoeveelheid rode bloedkleurstof (= anemie)

Bloedarmoede (= anemie)

Bloed-laboratoriumwaarden, afwijkingen

Braken

Darm-ontsteking (neutropenische enterocolitis))

Diarree

Gewrichtspijn (= artralgie)

Haaruitval (= alopecia), tijdelijk

Hart-aandoeningen, zoals hartfalen, hartinfarct (= myocard-infarct), hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën),hartblock (AV-block) en plotselinge bewusteloosheid (= syncope)

Huidaandoeningen, zoals roodheid en zwelling van handpalmen en/of voetzoelen, waarna vervelling kan optreden

Infecties

Injectieplaats, o.a. roodheid, pijn, ontsteking, zwelling

Koorts (NB. Waarschuw arts of verpleegkundige wanneer u een verhoging waarneemt.)

Maagdarm-bloedingen

Maagdarm-doorboring (= perforatie)

Maagdarm-klachten, lichte tot matige

Misselijkheid

Mond-ontsteking (= stomatitis), met blaasjes in de mond

Nagelaandoeningen, zoals verkleuring en pijn

Overgevoeligheidsreacties, o.a. blozen (flushes), huiduitslag, koorts, ademnood en bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Pijn, plaatselijk en/of over hele lichaam (= gegeneraliseerd)

Pijn op de borst (zonder betrokkenheid van hart of longen)

Slokdarm-ontsteking (oesofagitis)

Smaakstoornissen

Spierpijn (= myalgie)

Trombose (veneuze trombo-embolie)

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Vochtophoping in de weefsels (= perifeer oedeem), o.a. zwelling van handen, voeten, benen en/of gwichtstoename

Vocht, vasthouden van (= vochtretentie)

Zenuw-aandoeningen (= neuropathie), waardoor o.a. verminderde huidgevoeligheid (= paresthesie), tintelingen en prikkelende tot brandende pijn

Zwakte, gevoel van krachteloosheid (= asthenie)

Wisselwerkingen

Vertel uw arts of ziekenhuisapotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Dit middel wordt gewoonlijk elke 3 weken toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in bijsluiter van de verpakking.

Buiten de invloed van fel licht tussen 2 en 25 oCelsius bewaren.

De oplossing na bereiding en bewaren bij kamertemperatuur binnen 4 uur toedienen.

Medicatietrouw

Vraag uw (huis)arts zo nodig om meer informatie over de toepassing van dit medicijn.

Medicatiebegeleiding

Vraag uw (huis)arts zo nodig om meer informatie over de toepassing van dit medicijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Dit geneesmiddel bevat ongeveer 55% vol. ethanol (alcohol),

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017