Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Doxapram

Samenstelling

Dopram® infusievloeistof, 500 ml: 2 mg doxapram-hydrochloride per ml
Bevat 5 g glucose per 100 ml.

Fabrikant/Leverancier

Dopram®: Bournonville Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Respiratoire insufficiëntie (bemoeilijkte verminderde)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Astma, abnormaal lange aanvallen (= status astmaticus)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige

Epilepsie

Epinefrine-(= adrenaline)-productie, verhoogde (= feochromocytoom)

Hart- en/of vaataandoeningen

Hersenberoerte, klein (= TIA) of groot (= hersenbloeding)

Hoofdletsel

Longwegen, vernauwingen (= mechanische ventilatie-stoornissen)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Schildklier-activiteit, verhoogde (= hyperthyreoïdie)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om een eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om een eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de periode van borstvoeding goed te kunnen beoordelen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn stimuleert het ademhalingscentrum.

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bevingen (tremor)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Hartritme, toename (= tachycardie)

Hoofdpijn

Hyperactiviteit

Koorts (= pyrexie), soms met zweten

Misselijkheid

Nervositeit en/of rusteloosheid

Spierreflexen, versterkte

Stembandkramp (= laryngospasme)

Urineren, spontaan

Warmte-gevoel, vooral bij genitaliën en bilnaad (= perineum)

Wisselwerkingen

Alkalische oplossing (bijv. van aminofylline, bicarbonaat, furosemide en thiopental-natrium)

Antidepressiva, bepaald type (= MAO-remmers)

Sympathicomimetica

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen) maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Dopram®

Bijzonderheden

Dopram® infusievloeistof bevat 5 g glucose per 100 ml.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen (zie aldaar) optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017