Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Doxorubicine

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: anti-tumor antibiotica

Samenstelling

Caelyx® infusievloeistof (concentraat), flacon 10 ml of 25 ml: 2 mg doxorubicine-hydrochloride (in liposomen) per ml
De injectievloeistof bevat sucrose.

Fabrikant/Leverancier

Caelyx®: Schering-Plough BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Blaaskanker (blaas-carcinoom)

Kaposi-sarcoom gerelateerd aan AIDS

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Tot 3 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voork¢men .

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is een antibioticum dat de groei van tumoren remt.

Bijwerkingen

Aderwand-ontsteking (= tromboflebitis)

Beenmerg-depressie, met bloedbeeld-veranderingen, ca. 10-14 dagen na toediening

Bestraling, verhevigde weefselreacties

Braken

Depressie

Diarree

Duizeligheid

Haaruitval (= alopecia)

Hartritme-stoornissen (= aritmie?n), mogelijk met elektrocardiogram(= ECG)-veranderingen

Hartspier-aandoeningen (= cardiomyopathie), vaak tot maanden na de behandeling

Hartfalen

Maagdarm-klachten

Misselijkheid (= nausea)

Mondslijmvlies-ontsteking (= stomatitis)

Oog-ontsteking (conjunctivitis)

Slaperigheid

Slijmvlies-ontsteking (= mucositis), 5-10 dagen na eerste toediening

Urine, roodkleuring

Urinezuur-gehalte van bloed, verhoogd (= hyperurikemie)

Verwardheid

Wisselwerkingen

Bestraling

Cyclofosfamide (= Endoxan®)

Medicijnen met een vergelijkbare werking (= anthracyclinen), zoals doxorubicine (Doxorubin®), epirubicine (= Farmorubicine®) en mitoxantron (= Novantrone®)

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Caelyx®

Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat sucrose.

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017