Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

EU-registratie

Yentreve®: 2005

Werkzame stof

Duloxetine

Geneesmiddelgroep

Urine-incontinentie-middelen

Samenstelling

Capsules, maagsap-bestendig: 20 mg, 30 mg, 40 mg of 60 mg duloxetine-hydrochloride per capsule
De capsules bevatten ook suiker (sacharose).

Fabrikant/Leverancier

Eli Lilly Nederland BV
EU/1/14/972

Boehringer Ingelheim International GmbH
EU/1/08/471/001
EU/1/08/471/003
EU/1/08/471/006
EU/1/08/471/011

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Stress-urine-incontinentie (= SUI, inspanningsincontinentie) bij vrouwen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

- borstvoeding
- lever-aandoeningen
- MAO-remmers (niet gelijktijdig gebruiken; niet binnen 14 dagen na stoppen van het gebruik van MAO-remmers)
- medicijnen die het lever-enzym CYP1A2 remmen (o.a. ciprofloxacine, enoxacine en fluvoxamine)
- overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen
- zwangerschap

Let op!

Overleg vóór gebruik van dit middel eerst met uw (huis)arts bij actuele of eerdere:
- bipolaire depressie
- bloedingsstoornissen, zoals snel blauwe plekken
- leeftijd jonger dan 18 jaar
- manie
- nier-aandoening
- oogproblemen, zoals verhoogde oogboldruk (= glaucoom)
- toevallen (insulten)

Informeer tijdens of na gebruik van dit middel uw (huis)arts over:
- verontrustende gevoelens en gedachten
- zelfmoordgedachten

Pas op met het drinken van alcohol als u dit middel gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Informeer uw (huis)arts als u (denkt dat u) zwanger bent geworden tijdens het gebruik van dit middel of als u zwanger wilt worden.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Informeer uw (huis) arts als u borstvoeding geeft of overweegt borstvoeding te geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Wacht met deelname aan het verkeer of bedienen van machines tot u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vergroot de kracht van de spier die urine tegenhoudt bij lachen, niezen of lichamelijke inspanning.
De werking van dit middel wordt versterkt als gelijktijdig bekkenbodemspieroefeningen worden gedaan.

De werking van dit medicijn wordt versterkt in combinatie met bekkenbodem-training.

Belangrijk

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- droge mond
- misselijkheid
- slapeloosheid
- vermoeidheid
- verstopping (obstipatie)
- vermoeidheid

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers)

- angstgevoelens
- bevingen (tremor)
- braken
- brandend maagzuur
- diarree
- dorst
- duizeligheid
- eetlust, verminderd of gebrek aan
- geslachtsdrift (libido), verminderd
- gezichtsvermogen, vertroebeld
- hoofdpijn
- jeuk
- lusteloosheid
- nervositeit
- orgasme, onvermogen tot
- slaapproblemen
- slaperigheid
- zwakte
- zweten, overmatig

Soms (1-10 op de 1000 gebruikers)

- geslachtsdrift, gebrek aan (= verminderd libido)

Incidenteel

- kleine, kortdurende toenames van de hoeveelheid leverenzymen in het bloed

Let op!

Informeer uw (huis)arts of apotheker ook eventuele andere bijwerkingen.

Wisselwerkingen

- centraal-werkende medicijnen, zoals antidepressiva van het type SSRI's
- MAO-remmers (niet gelijktijdig gebruiken; niet binnen 14 dagen na stoppen van het gebruik van MAO-remmers)
- medicijnen met een vergelijkbare werking als dit middel (o.a. antidepressiva van het type SSRI en TCA en venlafaxine); dergelijke middelen verhogen de kans op bijwerkingen als gevolg van een serotonine-syndroom

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke doseringvoor volwassenen: 2 x daags 40 mg 's morgens en 's middags of 's avonds (bij voorkeur steeds op hetzelfde tijdstip).
Zo mogelijk wordt de dosering daarna door uw arts verlaagd tot 2 x 20 mg per dag.
NB Stop niet maar raadpleeg uw arts of apotheker als u denkt dat de voorgeschreven dosering niet voldoet.

De capsules met of zonder voedsel heel innemen met water via de mond (= oraal).

Neem een vergeten dosis alsnog in, maar neem nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Sla in dat geval de vergeten dosis over. Neem nooit een dubbele dosis. Dit betekent dat u per dag nooit meer mag innemen dan de voorgeschreven dagelijkse dosering.

Neem bij overdosering zo snel mogelijk contact op met de (huis)arts, poli of ziekenhuis.

Stop niet plosteling met het gebruik van dit middel. Als u dat wel doet kunt u tijdelijk last krijgen van duizeligheid, misselijkheid en/of hoofdpijn. Overleg daarom als u wilt stoppen eerst met uw (huis)arts. Die weet hoe u het gebruik van dit middel het beste kunt afbouwen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik geen alcohol als u dit middel gebruikt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen regelmatig met uw (huis)arts. Vertel hem ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.
met dit medicijn regelmatig met uw arts, apotheker of zorgbegeleider. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele of niet worden vergoed .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter van Yentreve®

Bijzonderheden

De capsules bevatten tevens suiker (saccharose).

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Als dit medicijn in combinatie met bloedsuikerverlagende, van sulfonylureum afgeleide medicijnen wordt gebruikt, kan overmatige daling van de bloedglucose-spiegel (= hypoglykemie) optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017