Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/10/612

Werkzame stof

Eltrombopag

Geneesmiddelgroep

Bloed-aanmaak bevorderende middelen

Samenstelling

Tabletten met 75 mg of 100 mg eltrombopag (olamine) per tablet.

Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeduitstortingen (= purpura), bepaalde vormen (chronische refractaire of idiopathische trombocytopenische purpura)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel tijdens de zwangerschap niet gebruiken.

Borstvoeding

Dit middel tijdens de periode van borstvoeding niet gebruiken.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport


U dient met uw arts te overleggen voordat u gaat rijden of machines gaat bedienen, omdat enkele bijwerkingen uw vermogen om dit veilig te doen, kunnen verslechteren.

Hoe werkt het?

Revolade® behoort tot een groep geneesmiddelen, die trombopoïetinereceptor (TPO-R)-agonisten wordt genoemd. Het wordt gebruikt om het aantal bloedplaatjes in uw bloed te verhogen.

Bijwerkingen

Hoofdpijn

Lees de bijsluiter voor een volledige lijst van bijwerkingen

Wisselwerkingen

Maagzuurremmers: gebruikt om indigestie of spijsverteringsstoornis, zuurbranden of maagzweren te behandelen

Geneesmiddelen genaamd statines, gebruikt om het cholesterol te verlagen

Mineralen, zoals ijzer, calcium, magnesium, aluminium, selenium en zink, die terug te vinden zijn in vitamines en voedingssupplementen

Geneesmiddelen, zoals methotrexaat en topotecan, gebruikt om kanker te behandelen.

Als u ook geneesmiddelen gebruikt die het ontstaan van bloedproppen voorkomen (antistollingsmiddelen of antibloedplaatjestherapie) is er een grotere kans op bloedingen.

Hoe te gebruiken?

Revolade® mag niet worden ingenomen met zuivelproducten of -dranken omdat de opname van het geneesmiddel wordt beïnvloed door het daarin aanwezige calcium.

De gebruikelijke begindosering is eenmaal daags een Revolade® tablet van 50 mg. Pati¸nten van Oost-Aziatische komaf (Chinezen, Japanners, Taiwanezen of Koreanen) moeten mogelijk met een lagere dosering van eenmaal daags 25 mg starten.

Slik de tablet in zijn geheel door met enkele slokken water.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts .

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017