Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/03/262/001-008

Werkzame stof

Aprepitant

Geneesmiddelgroep

Anti-braakmiddelen (= anti-emetica)

Samenstelling

Capsules: 40 mg, 80 mg of 125 mg aprepitant per capsule

De capsules bevatten suiker (sucrose).

Fabrikant/Leverancier

Merck, Sharp & Dohme BV (MSD)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Misselijkheid en braken na chemokuur (= behandeling met cytostatica)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor één of meer bestanddelen in dit medicijn

Dit medicijn niet combineren met astemizol, cisapride (= Prepulsid®), pimozide (= Orap®) en/of terfenadine (= Triludan®)

Let op!

Informeer uw (huis)arts als u een lever-aandoening heeft.

Dit medicijn is niet bestemd voor patiënten jonger dan 18 jaar.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Informeer vóór gebruik uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvernogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert (= antagonisme) bepaalde receptoren (NK-1-receptoren) die zijn betrokken bij de braakreflex.

Bijwerkingen

Zeer vaak (meer dan 1 op 10 gebruikers)

- verstopping (obstipatie, constipatie)
- misselijkheid
- krachteloosheid (asthenie)
- zwakte (asthenie)

Vaak (1-10 op 100 gebruikers)

- braken
- diarree
- duizeligheid
- eetlust, verminderde (= anorexie)
- hik
- hoofdpijn
- leverwaarden, verhoogd (ALAT/ASAT)
- uitdroging (dehydratie)

Soms (minder dan 1 op 100 gebruikers)

- bloedarmoede (anemie)
- hartfrequentie, vertraagd (bradycardie)
- huiduitslag (acne)
- oogbindvlies-ontsteking (conjunctivitis)
- overdreven geluksgevoel (euforie)
- plassen, vaak (poly-urie)
- tintelingen (= tinnitus)
- verwardheid (desoriëntatie)

Wisselwerkingen

Dit medicijn niet combineren met astemizol, cisapride (= Prepulsid®), pimozide (= Orap®) en/of terfenadine (= Triludan®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter

Gebruikelijke dosering voor volwassenen:
- 1 uur voor aanvang van de chemokuur 1 capsule van 125 mg via de mond innemen met wat water
- op de tweede dag na de chemokuur 1 capsule van 80 mg via de mond innemen met wat water

Capsules heel doorslikken met wat water. Inname mag met of zonder voedsel.

Dit medicijn wordt gegeven in combinatie met dexamethason en een een ander anti-braakmiddel (5HT-3-blokker).

Vraag uw arts om advies als u een dosis bent vergeten of heeft overgeslagen.

Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts als u meer capsules heeft ingenomen dan is voorgeschreven door uw (huis)arts.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Emend®

Bijzonderheden

De capsules bevatten suiker (sucrose).

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over gegevens inzake de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017