Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 15721

Werkzame stof

Lidocaïne en prilocaïne

Geneesmiddelgroep

Plaatselijke verdovingsmiddelen (= lokale anaesthetica)

Samenstelling

Pleister met emulsie: 25 mg lidocaïne en 25 mg prilocaïne per pleister

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Pijn, aan huid en/of slijmvliezen

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Geslachtsorganen

Kinderen, te vroeg geboren (= prematuren) en kinderen jonger dan 3 jaar

Kinderen die medicijnen krijgen die hemiglobinemie (= hemiglobine in bloed) kunnen veroorzaken (zie bijsluiter of vraag aan arts of apotheker)

Middenoor

Oog, niet in, op of rond het oog gebruiken

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift zonder bezwaar tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

De werkzame stoffen (lidocaïne en prilocaïne) gaan in geringe mate over in de moedermelk.

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekedn bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel werkt plaatselijk pijnstillend (= lokaal anaesthetische werking).

Bijwerkingen

Allergische reacties, zelden

Branderig gevoel van de huid bij de plaats van de pleister.

Jeuk bij de plaats van de pleister.

Rood of bleekheid van de huid bij de plaats van de pleister.

Plaatselijke zwelling door vochtophoping (= oedeem)

Wisselwerkingen

Bloedstollingremmers (= antistollingsmiddelen = anti-trombose-middelen)

Heparine (= Calparine®, Heparine Leo®, Minihep®)

Medicijnen die plaatselijk de huiddoorbloeding verminderen (= lokale anaesthetica met vasoconstrictoren)

Pijnstillers, die prostaglandine-synthetase remmen (= NSAID's, o.a. aspirine en naproxen)

Plasmavervangers (met name dextranen)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing van de bijsluiter.

De pleister na aanbrengen op de huid ten minste 1 uur laten zitten.

Bij kinderen mag het totale, bedekte huidoppervlak niet groter zijn dan ca. 16 cm2 (= 4 bij 4 cm)

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de medicijnen die u op recept in de apotheek heeft gekregen ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn altijd nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk nooit af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Emla® Pleister

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.)

Bijsluiters

Emla pleister
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017