Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 17316

Werkzame stof

Hbs-antigenen: HBsAg- of 'Australië'-antigeen van het hepatitis B-virus (HBV).

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Injectievloeistof, wegwerpspuit 1 ml: 20 microgram HbsAg per ml
Bevat tevens aluminiumhydroxide en als conserveermiddel sporen van thiomersal.

Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline BV (GSK)

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 30095//17316
RVG 107879//24290
RVG 107877//24290
RVG 107881//17316
RVG 107880//17316

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 109963//17316

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 35216//17316
RVG 105064//17316

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hepatitis B , actieve immunisatie (= bescherming) tegen hepatitis B-virus van personen met een verhoogd risico op hepatitis B-infectie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen (o.a. thiomersal)

Ziekten, acute, die met hoge koorts gepaard gaan

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin alleen wanneer strikt noodzakelijk gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit vaccin alleen wanneer strikt noodzakelijk gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit vaccin kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit vaccin stimuleert de vorming van antistoffen (= immunoglobulinen) tegen hepatitis B virus (= actieve immunisatie).

De duur van de beschermende werking is afhankelijk van het vaccinatie-schema.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Bewusteloosheid, plotselinge (= syncope)

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Braken

Buikpijn

Diarree

Duizeligheid

Gewrichtsontsteking (= artritis)

Gewrichtspijn (= artralgie)

Griepachtige verschijnselen

Hoofdpijn

Injectieplaats: warmte, jeuk, roodheid, zwelling en/of verharding; verdwijnen meestal binnen 2 dagen

Koorts

Malaise

Misselijkheid

Spierpijn (= myalgie)

Vermoeidheid

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige in een spier (= intra-musculair) of onder de huid (= subcutaan) worden toegediend.

Mogelijk vaccinatie-schema: 1e inenting (= vaccinatie), 2e inenting 1 maand na de 1e inenting, de 3e inenting 6 maanden na de 1e inenting en zo nodig een 4e inenting 12 maanden na de 1e inenting. Hiervan kan worden afgeweken wanneer snelle bescherming is gewenst.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Engerix-B®

Bijzonderheden

Bevat naast HbsAg tevens aluminiumhydroxide enals conserveermiddel sporen thiomersal

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Engerix-B
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017