Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 24472

Werkzame stof

Geïnactiveerde hepatitis A-virus van een RG-SB-stam gekweekt in menselijke celculturen

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Injectievloeistof in wegwerpspuit van 0,5 ml: 24 Internationale Eenheden (= I.E.) geïnactiveerd hepatitis A-virus

De injectievloeistof bevat:
- influenza A-virus-hemagluttinine (A/Singapore/6/86, H1N1) gekweekt in allantoïs van kippen-eieren
- fosofolipiden (lecithine en kefaline)
- formaldehyde 0,9%, als conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Berna Biotech Italia S.r.l.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hepatitis A; actieve immunisatie (= bescherming) tegen infectie met hepatitis A-virus van personen met een verhoogd risico op besmetting met het hepatitis A-virus

Hepatitis A; onmiddellijke bescherming tegen hepatitis A in combinatie met menselijke antistoffen (= humane immuno-globulinen)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 1 jaar

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor één of meer van de bestanddelen (o.a. kippen-eiwit en eierenformaldehyde) of voor eieren

Ziekten die met hoge koorts gepaard gaan (vaccinatie uitstellen tot de koorts is verdwenen)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin tijdens de zwangerschap alleen wanneer strikt noodzakelijk gebruiken.

Borstvoeding

Het is niet bekend of het vaccin in de moedermelk terecht komt.
Na toediening van dit vaccin geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

In zeldzame gevallen kan duizeligheid en hoofdpijn voorkomen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin stimuleert de vorming (= actieve immunisatie) van antistoffen (= immuno-globulinen) tegen hepatitis A.

Na vaccinatie met Hepatitis A vaccin treedt de bescherming (= immuniteit) na 2 weken in (immuniteit bij 90% van de gevaccineerden). Na 1 maand is 100%van de gevaccineerden immuun.

De bescherming duurt na één vaccinatie tenminste 1 jaar en na twee vaccinaties (tweede vaccinatie 6-12 maanden na de eerste vaccinatie) tenminste 10 jaar.

Bijwerkingen

Braken

Diarree, lichte

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Injectieplaats: pijn, roodheid, zwelling, hardheid (= induratie)

Jeuk (= pruritis)

Koorts

Misselijkheid

Vermoeidheid

Wisselwerkingen

Griepvaccin ('whole cell virus')

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Dit vaccin mag niet worden gemengd met andere vaccins of met antistoffen (= immuno-globulinen). Deze moeten worden toegediend op een afzonderlijke injectie-plaats.

Om langdurige bescherming (tot 20 jaar) te verkrijgen wordt 6 maanden na de 1e inenting (= vaccinatie) een 2e inenting gegeven.

Hoe te bewaren?

In gesloten ampullen maximaal 2 jaar bij 2-8oC in de koelkast (niet in of bij vriesvak leggen!)

Het vaccin even opwarmen in de hand en na openen van de ampul onmiddellijk inspuiten. Eventuele restanten weggooien.

Medicatietrouw

Neem na vaccinatie bij eventuele klachten contact op met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Neem na vaccinatie bij eventuele klachten contact op met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Epaxal Berna®

Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat formaldehyde (0,9%) als conserveermiddel.

Vergeet niet na 6-12 maanden de tweede vaccinatie te halen.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017