Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Articaïne en epinefrine

Geneesmiddelgroep

Plaatselijke verdovingsmiddelen (= lokale anaesthetica)

Samenstelling

Zie Septanest® of Ultracain D-S®

Fabrikant/Leverancier

Zie Septanest® of Ultracain D-S®

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Verdoving (= anesthesie), voorkómen (= preventie) en behandeling van pijn door plaatselijke verdoving (= lokale anaesthesie) in de tandheelkundige (intra-orale infiltratie- en geleidingsanaesthesie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukverhoging (= hypertensie); dit geldt alleen voor Articaïne Injecties 'Forte'

Choline-esterase, tekort aan

Hart- en vaat-aandoeningen (= cardiovasculaire aandoeningen); dit geldt alleen voor Articaïne Injecties 'Forte'

Hartritme-verhoging, bepaalde vormen (paroxismale tachycardie en hoog-frequente tachycardie)

Ontsteking van het injectie-gebied

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen (o.a. sulfiet) of voor vergelijkbare, verdovende middelen van het amide-type

Overgevoeligheid voor sulfiet, met name bij astma (= asthma bronchiale)

Schildklierhormoon-productie, verhoogd (= hyperthyreoïdie); dit geldt alleen voor Articaïne Injecties 'Forte'

Suikerziekte (= diabetes mellitus); dit geldt alleen voor Articaïne Injecties 'Forte'

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden toegepast.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegepast.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en verlies van bewustzijn veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert de prikkelgeleiding via de zenuwbanen, waardoor de pijngewaarwording minder wordt of geheel wordt geblokkeerd (= anaesthesie).

De werking begint na enkele minuten en duurt ca. 45 minuten of ca. 75 minuten ('Forte')

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Ademhalingsstoornissen

Bewustzijnsverlies

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Braken

Circulatie-stoornissen, zoals bloeddrukdaling (= hypotensie) en veranderingen in de polsfrequentie

Duizeligheid

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hartritme-stoornissen

Hoofdpijn

Misselijkheid

Oorsuizen

Overgevoeligheidsreactie, zoals misselijkheid, diarree, ademhalingsproblemen, bewustzijnsstoornissen en shock; vooral bij astma-patiënten (asthma bronchiale)

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Spierkrampen

Wisselwerkingen

Antidepressiva, bepaalde (tricyclische antidepressiva en MAO-remmers)

Anti-stollingsmiddelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen')

Cyclopropaan en vergelijkbare anaesthetica

Digitalis-preparaten (o.a. Lanoxin®)

Bèta-blokkers

Halothaan en vergelijkbare anaesthetica

Heparine

Pijnstillers (= analgetica) van het type prostaglandine-synthetase-remmer (= NSAID's)

Plasmavervangende middelen van het dextraan-type

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door de (tand)arts bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Septanest® of Ultracain D-S®

Bijzonderheden

De injectievloeistoffen bevatten natrium-disulfiet als conserveermiddel.

Overdosering

Duizeligheid, onrust, sufheid, spierschokken (convulsies), bloeddrukdaling (hypotensie)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017