Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/11/678/001-002

Werkzame stof

Eribulin

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: anti-mitotische middelen

Halichondrin B afgeleiden

Samenstelling

Oplossing voor injectie: 0,44 mg eribulin per ml.

Fabrikant/Leverancier

Eisai Europe Limited

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Borstkanker (mamma-carcinoom), als behandeling met twee ten minste twee andere behandelingen zijn geprobeerd, maar niet langer werkzaam zijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor andere vinca-alkaloïden

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking kan dit medicijn schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft)

Tot 3 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voorkómen .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als bijwerking vermoeidheid en duizeligheid veroorzaken.
Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines als u moe of duizelig bent.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de celdeling van o.a. tumorcellen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Beenmerg-depressie, o.a. verminderd aantal witte bloedcellen (met name neutropenie)

Vermoeidheid of zwakte

Braken

Gevoelswaarneming, verminderd (= paresthesie)

Injectieplaats: na herhaalde injectie o.a. pijn, aderwandontsteking (= flebitis) en brandwonden

Misselijkheid

Koorts

Verlies van eetlust

Pijn in de gewrichten en spieren

Hoofdpijn

Haaruitval

Snelle hartslag, rood aanlopen

Draaierigheid, duizeligheid

Verhoogde traanproductie

Uitdroging, droge mond

Spierkramp of spierzwakte

Gewichtsverlies

Overmatig zweten

Wisselwerkingen

Indien u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt, vertel het uw arts. Dit geldt ook voor kruidensupplementen en geneesmiddelen waarvoor geen recept nodig is.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017