Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Bloedplasma

Samenstelling

Infusies, zak van 200 ml: vers bevroren menselijk bloedplasma van bloedgroep A, B, AB of 0

Fabrikant/Leverancier

Sanquin, CLB, divisie Producten

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeduitstortingen, ten gevolge van een te gering aantal bloedplaatjes (= trombocytopenische purpura)

Bloedverlies, ten gevolge bloedingen

Tekort aan bloedstollingsfactor V

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Tekort aan IgA en/of IgA-antistoffen

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van gebruik tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van gebruik tijdens de borstvoeding goed te kunnen beoordelen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is een bloed-vervangingsmiddel.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Bevingen

Braken

Gevoelsstoornissen van de huid (= parethesieën)

Hart- en vaateffecten

Hoofdpijn

Koorts

Misselijkheid

Rillingen

Overvulling van het circulatiesysteem

Vermoeidheid

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Esdep®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering


(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit middel.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017