Met of zonder recept

Dit middel is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Etonogestrel

Geneesmiddelgroep

Anticonceptie-middelen (= middelen tegen zwangerschap)

Samenstelling

Implanon® implantaat (met wegwerp-applicator) voor toepassing onder de huid (= subdermaal): bevat 68 mg etonogestrel per implantaat

Fabrikant/Leverancier

Implanon®: Organon Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Anti-conceptie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Aandoeningen met een risico op trombose of embolie (= trombo-embolische aandoeningen)

Lever-aandoeningen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Tumoren, die gevoelig zijn voor dit middel of ander progestagene hormonen

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof komt in de moedermelk terecht.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit implantatie-voorbehoedmiddel voorkomt zwangerschap (= anticonceptieve werking) door remming van de eisprong (= anovulatore werking) en door veranderingen in de samenstelling van het baarmoederhals-slijm (= cervix-slijm). Hierdoor kunnen zaadcellen (= spermatozoën) de baarmoeder moeilijker bereiken.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Acne

Borsten, gevoelige of pijnlijke

Borstkanker, verhoogd risico op; bij langer durend gebruik van progestagene hormonen

Buikpijn

Depressieve stemming

Gewichtstoename

Haaruitval (= alopecia)

Hoofdpijn

Huidreacties op de plaats van het implantaat, o.a. jeuk, lichte irritatie, pijn, infecties, bloeduitstortingen en soms littekenvorming

Huidvlekken, donkere (= melanose, melasma, chloasma)

Menstruatie, pijnlijke (= dysmenorroe)

Seks, zin in (= libido), veranderingen

Stemmingswisselingen (= emotionele labiliteit)

Vaginale bloedingen, onregelmatig en/of verlengd; deze komen na enkele maanden in aantal af

Belangrijk

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer zich tijdens het gebruik van dit middel effecten die u niet kent of verwacht voordoen, kan dat wijzen op een bijwerking, op een wisselwerking met een ander geneesmiddel, voedsel of drank, op een overgevoeligheidsreactie of op een allergische reactie. Neem in dat geval contact op met uw huisarts of apotheker.

Veel van de bijwerkingen van de pil verminderen of verdwijnen geheel na enkele maanden pilgebruik.

Het is mogelijk dat u overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan waarschijnlijk een ander middel voorgeschreven.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit middel.

Wisselwerkingen

Geneesmiddelen, die de activiteit van lever-enzymen stimuleren, zoals barbituraten (o.a. fenobarbital), carbamazepine (Carbymal®, Tegretol®), fenytoïne(= Diphantoïne®, Epanutin®), griseofulvine, oxcarbazepine (= Trileptal®) en rifabutine (= Mycobutin®)

Bij gelijktijdig gebruik van middelen die de activiteit van de lever-enzymen stimuleren, neemt de betrouwbaarheid van de pil af. Daarom moet gedurende het gebruik van dergelijke middelen en gedurende 4 weken na stoppen daarmee, ook een andere vorm van anticonceptie (bijv. condoom) worden toegepast om zwangerschap te voorkomen.

Belangrijk

Vertel behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Op die manier kunt u wisselwerkingen met andere geneesmiddelen voorkómen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen.

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Implanon®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017