Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 00535

Werkzame stof

Theofylline

Geneesmiddelgroep

Xanthinen

Samenstelling

Injectievloeistof 20 mg/ml

Fabrikant/Leverancier

Nycomed B.V

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Astma-aanvallen (= bronchospasmen), acute nachtelijke benauwdheid bij astma bronchiale, chronische bronchitis en longemfyseem

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, een van de hulpstoffen in dit medicijn of voor verwante medicijnen (= xanthinen)

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kan dit medicijn zonder bezwaar tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

De werkzame stof komt in de moedermelk terecht. De zuigeling kan prikkelbaar en slaperig worden.

Dit middel bij voorkeur direct na het voeden innemen

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn verwijdt de bronchiën (= bronchospasmolytische werking) waardoor de ademhaling wordt verbeterd.

Dit medicijn heeft ook een stimulerend effect op het hart (= positief chronotrope en inotrope werking) en op de urineproductie (= diuretische werking).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bewusteloosheid (= coma), bij hoge dosering

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Braken

Epileptische insulten, na hoge doses

Hartfrequentie, toename (= tachycardie), bij hoge dosering

Hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën), bij hoge dosering

Kloppingen (= palpitaties), bij hoge dosering

Misselijkheid

Nervositeit

Opwinding

Prikkelbaarheid (= agitatie)

Slaperigheid

Wisselwerkingen

Allopurinol (= Apurin®, Zyloric®)

Bèta-blokkers, vooral de niet-selectieve (o.a. propranolol = Inderal®)

Chinolon-antibiotica, o.a. ciprofloxacine (= Ciloxan®, Ciproxin®), perfloxacine, pipemidinezuur (= Pipram®)

Cimetidine (= Tagamet®)

Disulfiram (= Antabus®, Refusal®)

Fluvoxamine (= Fevarin®)

Geneesmiddelen die de afbraak (= metabolisme) in de lever stimuleren, o.a. fenobarbital, fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®), rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®) en carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Isoniazide

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Macrolide-antibiotica, o.a. erytromycine (= Eryc®, Erytrocine®)

Mexiletine (= Mexitil®)

Propranolol (= Inderal®)

Sympathicomimetica met een luchtwegverwijdende (= bronchospasmolytische )werking

Verapamil (= Geangin®, Isoptin®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts worden gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U moet nooit medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven zelf combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook in dat geval moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken.

Overleg eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Euphyllin®

Bijzonderheden

Overdosering

Braken, bewusteloosheid, buikpijn,delirium, diarree, hoofdpijn, lichte koorts, misselijkheid, opwinding, rusteloosheid, slapeloosheid, spierschokken (= convulsies), spiertrekkingen, verminderde eetlust (anorexia), verwardheid

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017