Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EMEA-nummer)

EMEA/H/C/670

Werkzame stof

Deferasirox

Samenstelling

Dispergeerbare tabletten met 125 mg, 250 mg of 500 mg deferasirox per tablet.

Fabrikant/Leverancier

Novartis Europharm Ltd.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

IJzer-ophoping ten gevolge van thallasaemia major (= erfelijke hemolytische bloedarmoede)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Als u een nierziekte heeft

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen in dit middel

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Gebruik tijdens gebruik van dit medicijn een betrouwbaar voorbehoedmiddel om zwangerschap te voorkómen.

Stop onmiddellijk met het gebruik van dit middel als u zwanger blijkt te zijn en neem contact op met de (huis)arts.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel bindt zich aan ijzer. Hierdoor worden het ijzergehalte in het lichaam verlaagd.

Bijwerkingen

Braken, buikpijn, misselijkheid, diarree

Wazig of troebel zien.
Waarschuw uw arts

Minder gehoor
Waarschuw uw arts

Gewrichtszwelling en -pijn

Stoornis in nierfunctietesten

Huiduitslag

Hoofspijn

Duizeligheid

Koorts

Keelpijn

Slaapstoornissen

Moeheid

Leverfalen

Gastro-intestinale bloedingen en ulceraties

Renale tubulopathie

Wisselwerkingen

Antacida (geneesmiddelen gebruikt om zuurbranden te behandelen) die aluminium bevatten, mogen niet
worden ingenomen op hetzelfde tijdstip van de dag als exjade®.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Neem een vergeten tablet alsnog.
Sla de vergeten tablet over als u al aan de volgende tablet toe bent.

Overleg eerst met uw (huis)arst als u de dosering wil veranderen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

Volg nauwkeurig het voorschrift op het etiket van de verpakking en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Volg nauwkeurig het voorschrift op het etiket van de verpakking en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Overleg eerst met uw (huis)arst als u de dosering wil veranderen.

Combineer dit medicijn niet op eigen initiatief met andere zelfzorg- of receptmedicijnen.

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017