Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar bij apotheek en drogist.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 111179
RVG 111185-7

Werkzame stof

Nicotine

Geneesmiddelgroep

Ontwenningsmiddelen

Samenstelling

Kauwgom (fruit of mint smaak): 2 mg of 4 mg nicotine per kauwgom

Fabrikant/Leverancier

Actavis Group PTC ehf

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Tabaksverslaving ('stoppen met roken'): ter verlichting en bestrijding van de ontwenningsverschijnselen bij stoppen met roken

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Angina pectoris, instabiel of verslechterend

Angina pectoris, Prinzmetal-variant

Hartinfarct, recent

Hartritme-stoornissen, ernstige

Hersendoorbloedingsstoornis (CVA, TIA)

Huidaandoeningen die gebruik van pleisters bemoeilijken

Kinderen, jonger dan 18 jaar

Mond-, keel-, slokdarm-ontsteking: geen kauwgum

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking soms duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vermindert of voorkomt de ontwenningsverschijnselen, die optreden na (plotseling) stoppen met roken. Hierdoor wordt niet roken gemakkelijker.

Dit medicijn werkt ook op o.a. de hersenen, het zenuwstelsel, hart en bloedvaten, maagdarmkanaal en de skeletspieren.

Dit medicijn heeft in lage doseringen een stimulerende werking en in hoge doseringen een remmende werking.

De pleisters geven bij juist gebruik gedurende 16 uur nicotine af.

Bijwerkingen

Agressiviteit

Allergische reacties (contact-dermatitis)

Angst

Bevingen (= tremor)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Droge mond en keel

Dromen, levendige

Duizeligheid (soms)

Hartfrequentie (polsfrequentie), toename (= tachycardie)

Hik, in het begin (alleen bij gebruik van kauwgom)

Hoesten

Hoofdpijn

Huid, rode vlekken (erytheem)

Jeuk

Maagdarmklachten

Misselijkheid

Mondzweertjes

Nervositeit

Neus, verstopte

Prikkelbaarheid

Slaapstoornissen

Speekselafscheiding, overmatig

Spijsverteringsklachten, in het begin (alleen bij gebruik van kauwgom)

Stemming, somber (= dysforie)

Tong, branderig gevoel

Vermoeidheid

Zuurbranden, in het begin (alleen bij gebruik van kauwgom)

Zweten, overmatig

Wisselwerkingen

Medicijnen waarvan de werking door nicotine wordt beïnvloed zijn o.a. insuline, pentazocine, theofylline, sympathicomimetica en alfa- en bèta-blokkers

Hoe te gebruiken?

Kauwgom gebruiken zodra men de behoefte voelt te gaan roken.

Volwassenen: gedurende 4-6 weken 4 mg nicotine per keer en maximaal 48 mg per dag.

Daarna de dosering verlagen tot 2 mg per keer.

Stoppen met het gebruik wanneer na 1 jaar geen of onvoldoende resultaat is bereikt. Dit omdat combineren van dit medicijn met roken gevaarlijk (o.a. hartinfarct) kan zijn.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken.

Vraag uw arts, apotheker of drogist om advies wanneer u twijfelt aan het nut van een bepaald medicijn.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt . Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel niet het gewenste effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De inhalatievloeistof bevat tevens menthol.

Niet roken tijdens het gebruik van dit medicijn!!!

Overdosering

Kinderen : opwinding, maagdarmklachten, bleekheid, zwakte, ontbrekende reflexen, spiertrekkingen in armen, benen, handen en voeten

Niet-rokende volwassenen : bleekheid, duizeligheid, hoofdpijn, bevingen (= tremor), maagdarmklachten, speekselvloed, spierzwakte, uitputting, ontbrekende reflexen, spierschokken (= convulsies), ademhalingsproblemen

NB. Rokende volwassenen kunnen door gewenning aan nicotine vaak zeer hoge doseringen van dit medicijn verdragen. Zie verder hierboven.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017