Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar (Nl.)

Inegy®: 2004

Werkzame stof

Ezetimibe en simvastatine

Geneesmiddelgroep

Lipiden-normaliserende middelen

Samenstelling

Inegy® tabletten: 10 mg ezetimibe met 20 mg, 40 mg of 80 mg simvastatine per tablet

Fabrikant/Leverancier

Inegy®: Merck, Sharp & Dohme (MSD)

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 115215//30929

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Cholesterolverhoging: primaire hyper-cholesterolemie, homozygote familiaire hyper-cholesterolemie en homozygote sitosterolemie (= fytosterolemie); als aanvullende medicatie bij een dieet (als statinen niet verdragen worden) en/of lipidenverlagend middel van het statine-type

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Leverfunctiestoornis en/of aanhoudend verhoogde serum-transaminasen (in combinatie met een statine)

Medicijnen:
- anti-schimmelmiddelen: zoals itraconazol en ketoconazol
- antibiotica: zoals erytromycine (Erythrocine) claritromycine (= Klacid), telitromycine
- HIV/AIDS-middelen: zoals indinavir (= Crixivan), nelfinavir (Viracept) en saquinavir (= Fortovase, Invirase)
- nefazodon

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangersachap en borstvoeding

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking kan een schadelijke werking van dit medicijn tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u zwanger wordt tijdens het gebruik van dit middel.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de opname van cholesterol in de darm en vermindert de aanmaak (= synthese) van cholesterol door het lichaam. Hierdoor neemt het bloedgehalte aan:
- slecht cholesterol (= LDL-cholesterol) en bloedvetten (= triglyceriden) af en
- goed cholesterol (HDL-cholesterol) toe

Bijwerkingen

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers)

- diarree
- duizeligheid
- hoofdpijn
- gewrichtspijn
- griepachtige verschijnselen
- spierkrampen
- spierpijn
- vermoeidheid, ongewone
- zwakte

Zelden (1-10 op de 10.000 gebruikers)

- misselijkheid

Zeer zelden (1-10 op de 100.000 gebruikers)

alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis)

Wisselwerkingen

Afweeronderdrukende middelen: ciclosporine (= Neonoral®, Sandimmune®)

Amiodaron (= Cordarone)

Antibiotica: erytromycine (= Erythrocine) claritromycine (= Klacid), telitromycine

Antischimmelmiddelen: o.a. itraconazol en ketoconazol

Calcium-antagonisten: diltiazem (= Surazem, Tiadil, Tildiem) en verapamil (= Isoptin)

Fibraten (cholesterol-verlagers): o.a. bezafibraat en gemfibrozil

HIV/AIDS-middelen: indinavir (= Crixivan), nelfinavir (Viracept) en saquinavir (= Fortovase, Invirase)

Nefazodon

Nicotinezuur en niacine

Statinen (cholesterol-verlagers)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Dit middel moet worden gebruikt in combinatie met een cholesterol-verlagend dieet.

Gebruikelijke dosering: 1 x daags 1 tablet 's avonds (met of zonder voedsel).

Dit middel 2 uur voor of 4 uur na gebruik van cholestyramine (indien dat tevens is voorgeschreven) innemen (dus niet tegelijkertijd).

Neem een vergeten dosis ruim voor de volgende dosis in of sla die over als het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit twee doses tegelijk.

Neem bij overdosering van dit middel onmiddellijk contact op met de (huis)arts of apotheker.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

De dosering van dit medicijn wordt door de (huis)arts afgestemd op de ernst van de cholesterolverhoging en kan dus per patiënt verschillen.
Gebruik dit middel daarom nauwkeurig volgens het voorschrift van uw (huis)arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017