Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Felodipine en ramipril

Geneesmiddelgroep

Gecombineerde bloeddrukverlagers (= antihypertensiva-combinaties)

Samenstelling

Triapin® tabletten: 2,5 mg felodipine en 2,5 mg ramipril per tablet

Fabrikant/Leverancier

Triapin®: Aventis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging(= hypertensie), als de combinatie felodipine als zodanig plus ramipril als zodanig effectief bleek te zijn

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Angina pectoris, instabiele

Beroerte

Circulatiestoornissen, instabiele

Ernstige klachten, zoals gezwollen en jeukende huid en slijmvliezen (= angio-oedeem) tijdens eerdere behandeling met dit middel of een vergelijkbaar middel (ACE-remmers)

Hartfalen, onbehandeld

Hartinfarct (= myocardinfarct), recent (acuut)

Kinderen (vanwege onvoldoende ervaring met dit middel)

Nierfunctie-stoornissen, ernstige, waaronder vernauwing van de nierslagaders (= nierarteriën)

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen (= ACE-remmers, thiazide-plasmiddelen en sulfonamide-verbindingen)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan schadelijk zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Felodipine en ramipril hebben beide een bloeddrukverlagende werking (= antihypertensieve werking).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Benauwdheid, ademnood (= dyspnoe)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Bronchitis

Duizeligheid

Hartfalen (= hartinsufficiëntie)

Hartkloppingen

Hoofdpijn

Huid, lichtovergevoeligheid (= fotosensibilisatie)

Huiduitslag, vluchtige (rash)

Luchtweg-vernauwingen (bronchospasmen), met name wanneer ook prikkelhoest

Maagdarmklachten

Misselijkheid

Moeheid

Neusverkoudheid (= rhinitis)

Nierfunctie, verslechtering

Prikkelhoest

Roodheid in het gezicht (flush)

Spierzwakte

Tandvlees, gezwollen (= gingiva-hyperplasie)

Tintelingen

Vochtophoping (= oedeem), vooral in de enkels

Voorhoofdsholte-ontsteking (= sinusitis)

Wisselwerkingen

Bloedglucoseverlagende middelen (antidiabetica), die via de mond (= oraal) worden ingenomen

Geneesmiddelen die bepaalde (CYP3A4) remmen, zoals cimetidine (= Tagamet®), erytromycine (= Eryc®, Erytrocine®, ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®), bepaalde anti-schimmel-middelen (o.a. itraconazol = Trisporal®)

Geneesmiddelen die bepaalde leverenzymen stimuleren, zoals barbituraten (o.a. fenobarbital), carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®) en fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Grapefruitsap

Indometacine (= Indocid®)

Insuline

Kaliumzouten

Lithium (= Camcolit®, Litharex®, Priadel®)

Pijnstillers, bepaalde (= prostaglandine-synthetase-remmers = NSAID's)

Plasmiddelen (= diuretica), waaronder kaliumsparende

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Triapin®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Belangrijkl!

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een arts, poli of ziekenhuis toe gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017