Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Fenobarbital

Geneesmiddelgroep

Epilepsie-middelen (= anti-epileptica)

Samenstelling

Drank: 4 mg fenobarbital per ml

Fabrikant/Leverancier

Apotheek

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Epilepsie, met name bij tonisch-klonische aanvallen en partiële epilepsie (NB niet bij absences)

 

Gebruikt u dit geneesmiddel en bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
In het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt onderzoek gedaan naar:
- gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap
- de effecten van dit geneesmiddel op het ongeboren kind
Uw medewerking hieraan is van groot belang! Meer informatie: www.eurap.nl

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademhalingsproblemen (respiratoire insufficiëntie), indien ernstig

Afhankelijkheid van fenobarbital of andere barbituraten, ook indien daar eerder sprake van was

Motorisch onrustige kinderen (= hyperkinesie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen in dit medicijn of voor andere barbituraten

Porfyrie (= stoornis in de aanmaak van rode bloedkleurstof)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan schadelijk zijn voor de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , dubbelzien en sufheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn onderdrukt de werking van het centrale zenuwstelsel en heeft daardoor o.a. een anti-epileptische werking.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Ademhalingsdepressie, na injectie

Ademhaling, stokkende (= apnoe), na injectie

Bloedarmoede (megaloblastaire anemie)

Bewegingscoördinatie-stoornissen (= ataxie)

Braken

Dubbel zien (= diplopie)

Duizeligheid

Hoofdpijn

Huidreacties

Lusteloosheid, vooral in het begin

Misselijkheid

Oogbevingen (= nystagmus)

Opwinding en hyperactiviteit, bij kinderen

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Stembandkramp (= laryngospasmus), na injectie

Sufheid, vooral in het begin

Verwardheid en opgejaagdheid, bij ouderen

Wisselwerkingen

Alcohol (geen alcohol gebruiken!)

Anticonceptiva, orale ('de pil'), verminderde betrouwbaarheid

Antidepressiva, bepaalde

Antihistaminica (= medicijnen tegen allegische verschijnselen)

Antipsychotica (= medicijnen tegen psychosen)

Bloedstolling-vertragende middelen ('trombose-middelen', cumarine-derivaten)

Corticosteroïden (= ontsteking-remmende bijnierschorshormonen)

Diazepam (= Stesolid®, Diazemuls®, Valium®)

Geneesmiddelen, waarvan de werking gevoelig is voor afbraak (= metabolisme) in de lever (o.a. antipsychotica, bloedstolling-remmende middelen (= trombose-middelen, anticoagulantia), corticosteroïden, fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®), griseofulvine, kinidine (Cardioquin®), de pil (orale anticonceptiva), rifampicine (Rifadin®, Rimactan®)

Pijnstillers (= analgetica), centraal-werkende

Tranquillizers (= kalmerende middelen)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan of steeds weer terugkeren. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat geneesmiddelen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Epilepsie-patiënten moeten hun medicijnen altijd innemen om nieuwe epilepsie-aanvallen te voork¢men. Dit omdat tijdens een aanval de kans op een ongeluk groter is en omdat iedere nieuwe aanval de ziekte verergert. In de praktijk betekent dit dat epilepsie-patiënten hun medicijnen levenslang zeer trouw moeten gebruiken.

Gebruik op eigen initiatief niet meer of minder geneesmiddel dan is voorgeschreven door de dokter.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw (huis)arts. Vertel hem/haar ook of u wel of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Bespreek voorafgaande aan een (voorgenomen) zwangerschap met uw (huis)arts of u dit medicijn dan nog mag gebruiken of dat u over moet stappen op en ander medicijn tegen uw epilepsie.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, moet u dat beslist voorleggen aan uw arts of apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Fenobarbital Drank FNA

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Coördinatie-stoornissen (ataxie), opwinding, bewustzijnsvermindering (depressie van het centrale zenuwstelsel), bewusteloosheid (coma), verminderde hart- en vaatfunctie, stokkende ademhaling, eerst onderkoeling (hypothermie) en dan koorts (hyperthermie), verminderde of afwezige reflexen, bloeddrukdaling (hypotensie), ademhalingsproblemen

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017