Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Fenoxymethylpenicilline

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: smal spectrum penicillinen

Samenstelling

Capsule: 250 mg fenoxy-methyl-penicilline

Tabletten: 500 mg fenoxymethylpenicilline per tablet.

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Pharmachemie B.V.
RVG 22314=18645
RVG 24589=50288

Centrafarm Services B.V.
RVG 50288

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Lichte tot matig ernstige infecties met bacteriën, die gevoelig zijn voor fenoxymethylpenicilline

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare antibiotica (penicillinen)

Toedieningsvormen met aspartaam/fenylalanine niet gebruiken bij kinderen en zwangere vrouwen met fenylketon in de urine (= fenylketonurie)

Voorzichtig zijn bij overgevoeligheid voor antibiotica van het type cefalosporinen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan voor zover bekend de zwangerschap zonder gevaar voor de vrucht tijdens volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk. Als gevolg daarvan kan de zuigeling overgevoelig worden (= sensibilisatie) voor de werkzame stof.

Dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.


Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen bacteriën die gevoelig zijn voor fenoxy-methyl-penicilline.

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische astmatische reacties (bronchospasmen) ten gevolge van overgevoeligheid voor penicillinen

Braken

Diarree

Maagdarm-stoornissen

Misselijkheid

Overgevoeligheidsreacties, o.a. huiduitslag

Wisselwerkingen

Aminoglycoside-antibiotica (o.a. gentamycine = Garacol® = Garamycine® = Septopal® en tobramycine = Obracin®)

Andere antibiotica met een bacteriegroei-remmende (= bacteriostatische) werking (o.a. tetracycline, macroliden en chlooramfenicol)

Neomycine

Probenecide

Voedsel (verminderde opname van de werkzame stof in maag en darm)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Bij voorkeur 1 uur vóór of 2 uur ná de maaltijd op lege maag innemen met wat water.

De capsules heel innemen.

De tabletten bij slikproblemen eerst uiteen laten vallen in ca. 20 ml water.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Vertel uw arts vóórdat hij/zij u dit medicijn voorschrijft of u overgevoelig of allergische voor penicilline- of cefalosporine-antibiotica bent.

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig antibioticum gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekteverwekkende bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan de kans dat de infectie niet overgaat of dat u opnieuw ziek wordt, wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.

Gebruik nooit minder van dit medicijn dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook nooit korter dan is voorgeschreven. Het is dus erg belangrijk dat u de kuur afmaakt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Fenoxymethylpenicilline Capsules/Drank/Tabletten

Bijzonderheden

De tabletten bevatten aspartaam/fenylalanine als zoetstof.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens betreffende de mogelijk verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017