Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Fentolamine

Geneesmiddelgroep

Feochromocytoom-middelen

Samenstelling

Regitine® injectievloeistof, ampul 1 ml: 10 mg fentolamine per ml
Bevat natriumpyrosulfiet als conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Regitine®: Novartis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging (= hyperensie) bij feochromocytoom

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Angina pectoris

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Hartfalen

Hartinfarct (= myocardinfarct), bestaand en indien eerder meegemaakt

Kransslagader-aandoeningen (= coronaire vaataandoeningen)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet precies bekend of dit middel schadelijk kan zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders beslist).

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.


Hoe werkt het?

Dit medicijn verwijdt de zogeheten perifere bloedvaten onder de huid en in de ledematen, waardoor de bloeddruk daalt.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), gedurende korte of langere tijd

Duizeligheid

Duizeligheid ten gevolge van bloeddrukdaling bij opstaan van bijvoorbeeld bed of stoel (= orthostatische hypertensie)

Hartinfarct (= myocardinfarct)

Hartritme, toename (= tachycardie)

Hersenvaten, tijdelijk vernauwingen (= cerebrovasculaire spasmen) of afsluitingen

Maagdarmklachten

Neusverstopping (= neuscongestie)

Rood worden van het gezicht, plotseling ('blozen', flush)

Zwakte

Wisselwerkingen

Adrenaline (= epinefrine)

Antipsychotica (= medicijnen tegen psychosen)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Regitine®

Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat natriumpyrosulfiet als conserveermiddel.

Overdosering

Te sterke bloeddrukdaling (= hypotensie), hartritme-toename (= tachycardie), hartritme-stoornissen (= aritmieën), shock

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017