Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 07897

Werkzame stof

Fludrocortison

Geneesmiddelgroep

Mineralo-corticosteroïden

Samenstelling

Tablet: 0,1 mg fludrocortison-acetaat

Fabrikant/Leverancier

Bristol-Myers Squibb BV (BMS)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bijnierschorshormonen-tekort (o.a. ziekte van Addison)

Bijnierschors-hormonen-overproductie (= congenitaal adreno-genitaal syndroom = CAS = bijnierschors-hyperplasie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Schimmelinfecties in het lichaam (= systemische schimmelinfecties

Virusinfecties, acute (vooral herpesinfectie van het oog = herpes oculi)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan op grond van de werking schadelijk zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel bevordert het vasthouden van vocht in het lichaam door de nieren (= mineralocorticoïde werking).

Dit middel heeft ook een geringe invloed op de glucosestofwisseling (= glucocorticoïde werking).

De werking begint na enkele dagen tot weken merkbaar.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Gewichtstoename

Hartfalen

Vochtophoping in de weefsels (oedeem)

Zoutbalans (elektrolytenbalans), verstoring

Wisselwerkingen

Amfotericine B (= Ambisome®, Amphocil®, Fungizone®)

Bloedstollingremmende middelen (= anti-coagulantia, trombose-middelen, bloedverdunners)

Bloedsuiker(-glucose)-verlagende middelen (= orale antoidiabetica)

Isoniazide (Rifinah®)

Ketoconazol (= Nizoral®)

Medicijnen die de activiteit van leverenzymen verhogen, zoals aminogluthetimide, carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®), fenobarbital, fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®), rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®), primidon (= Mysoline®)

Oestrogenen

Pijnstillers, bepaalde (NSAID's, salicylaten))

Plasmiddelen, bepaalde (kalium-uitdrijvende diuretica)

Vaccins

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Tablet zonder kauwen heel innemen met wat water.

Het gebruik van dit medicijn mag niet plotseling worden gestaakt. Raadpleeg als u wilt stoppen met het gebruik eerst uw (huis)arts.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer u ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de (pijn)klachten blijven of zelfs toenemen. Ook verloopt de bot-ontkalking (= osteoporose) dan mogelijk sneller.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik dus nooit meer dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker altijd om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of als u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen kan dat het vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan proberen uw ongerustheid weg te nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts. Verkeerd gebruik van dit type medicijnen (= corticosteroïden) kan ernstige bijwerkingen veroorzaken. Dit geldt vooral voor kinderen die nog in de groei zijn.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft.

Gebruik dit medicijn ook niet langer dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts als van het voorschrift wilt afwijken of wilt stoppen met het gebruik.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken of problemen heeft met het gebruik , kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar in de apotheek en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van de medicijnen die u gebruikt.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Florinef
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017