Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/10/661/001
EU/1/13/887 (Tetra)

Werkzame stof

Gezuiverd, verzwakt influenzavirus

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Fluenz® wordt geleverd als een neusspray, suspensie in een neuspipet voor eenmalig gebruik
(0,2 ml) en bevat drie stammen van een levend, verzwakt influenzavirus.

Fluenz Tetra® wordt geleverd als een neusspray, suspensie in een neuspipet voor eenmalig gebruik
(0,2 ml) en bevat vier stammen van een levend, verzwakt influenzavirus.

Fabrikant/Leverancier

MedImmune BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Griep (= influenza), bescherming tegen (= profylaxe) griep van mensen met een verhoogd risico op de mogelijke complicaties van griep

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infectieziekten, acute

Koorts

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor aminoglycosiden (= bepaald type antibiotica), kippeneieiwit, kippenveren, kippenvlees of het conserveermiddel thiomersal

U bent jonger dan 18 jaar en u gebruikt al acetylsalicylzuur.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit vaccin tijdens de zwangerschap goed vast te stellen.

Dit vaccin niet toepassen de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Dit vaccin niet toepassen bij bordtvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin bevat griepvirus-bestanddelen die de aanmaak van antistoffen (= antilichamen = immunoglobulinen) tegen griepvirussen stimuleren.

De beschermende werking begint gewoonlijk binnen 2-3 weken en duurt 6-12 maanden.

Bijwerkingen

Loopneus of verstopte neus.

Allergische reacties

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hoofdpijn

Koorts

Malaise

Rillingen

Spierpijn (= myalgie)

Vermoeidheid

Zweten

Wisselwerkingen

Vaccins met verzwakte, levende micro-organismen

Immunosuppressiva (= medicijnen die de afstotingsreactie na orgaan- of weefseltransplantaties remmen)

Hoe te gebruiken?

Uw arts, verpleegkundige of apotheker dient Fluenz toe.

Fluenz mag alleen als neusspray worden gebruikt.

Fluenz mag niet worden geïnjecteerd.

Fluenz wordt als spray toegediend in elk neusgat. Tijdens het toedienen van Fluenz kunt u normaal
ademhalen. U hoeft het middel niet actief te inhaleren of op te snuiven.

De aanbevolen dosis voor kinderen en adolescenten is 0,2 ml Fluenz, toegediend als 0,1 ml
in elk neusgat.

Kinderen die niet eerder een griepvaccin toegediend hebben gekregen krijgen een tweede
vervolgdosis na een tussenperiode van minimaal 4 weken.

Hoe te bewaren?

Bewaren in de koelkast (2°C-8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Beschermen tegen licht.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met het griepvaccin zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit vaccin zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt voor risicogroepen vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De virussen die worden gebruikt voor het maken van het Fluenz-vaccin groeien in kippeneieren. Het
vaccin richt zich elk jaar op drie stammen van het griepvirus, waarbij de jaarlijkse aanbevelingen van
de Wereldgezondheidsorganisatie worden opgevolgd.

De virussen die worden gebruikt voor het maken van het Fluenz Tetra-vaccin groeien in kippeneieren. Het
vaccin richt zich elk jaar op vier stammen van het griepvirus, waarbij de jaarlijkse aanbevelingen van
de Wereldgezondheidsorganisatie worden opgevolgd.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017