Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 28080

Werkzame stof

Fluoxetine

Geneesmiddelgroep

SSRI's (= specifieke serotonine-heropname-remmers)

Samenstelling

Orodispergeerbare tablet: 20 mg fluoxetine-hydrochloride

Fabrikant/Leverancier

Stada Arzneimittel AG

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Depressie in engere zin, vooral die met vitale kenmerken.

Boulimie (= ziekelijke vraatzucht, boulimia nervosa)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen (tenzij de arts anders voorschrijft)

Nierfunctie, sterk verminderde

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Vanwege de werking kan een schadelijk effect van dit medicijn op het kind niet geheel worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan -met name aan het begin van de behandeling- een negatieve invloed hebben op uw reactie- en concentratievermogen.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Gelijktijdig gebruik van alcohol in combinatie met dit medicijn wordt sterk ontraden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn heeft een gunstig effect op de werking van bepaalde hersenstoffen. Deze hersenstoffen (= neurotransmitters) spelen o.a. een belangrijke rol bij de hersenfuncties die onze stemming bepalen. Verstoring van de balans van deze stoffen kan depressie veroorzaken.

Bijwerkingen

Allergie

Angst

Benauwdheid (dyspnoe)

Concentratieproblemen

Droge mond

Dromen, abnormale

Duizeligheid

Griepachtige verschijnselen

Gewichtsafname (vooral bij bestaand overgewicht)

Gewrichtspijn

Gezichtsstoornissen (wazig zien)

Hartkloppingen

Hoofdpijn

Huiduitslag, vluchtige (= rash)

Lichaamszwakte (= asthenie)

Longaandoeningen

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Moeheid

Nervositeit

Opwinding (= agitatie)

Pijn in de borst

Seksuele stoornissen (o.a. verminderde zin in seks)

Slaapproblemen

Smaakveranderingen

Spierpijn

Sufheid (= sedatie)

Trillingen/bevingen (= tremoren)

Zweten, overmatig

Wisselwerkingen

Alcohol

Alprazolam (= Xanax®)

Antidepressiva, tricyclische

Bèta-blokkers (o.a. propranolol = Inderal® en metoprolol = Lopresor®, Selokeen®)

Bloedstollingsremmers (= anti-coagulantia)

Bloedglucose-verlagende middelen (= antidiabetica)

Carbamazepine (Carbymal®, Tegretol®)

Diazepam (= Diazemuls®, Stesolid®, Valium®)

Fenytoïne (= Epanutin®, Diphantoïne®)

Geneesmiddelen die door de leverenzymen CYP2C19 en CYP3A4 worden afgebroken.

5HT-antagonisten (o.a. Imigran®)

Insuline (diverse merknamen)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

MAO-remmers

Sumatriptan (= Imigran®) en andere 5HT-antagonisten, die werkzaam zijn bij migraine

Trazodon (= Trazolan®)

Tryptofaan (aminozuur dat o.a. voorkomt in bepaalde voedingssupplementen)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de bijsluiter in de verpakking.

Capsule of tablet heel doorslikken met ruim water.

Tablet eventueel eerst uit een laten vallen in ruim (ca. 100 ml) water.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt méér dan 50% van alle antidepressiva niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van antidepressiva heeft echter alleen zin wanneer ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts worden gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de klachten langer aanhouden dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren (= recidiveren). Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Recept-medicijnen bij voorkeur niet combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat geneesmiddelen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn zo nauwkeurig mogelijk volgens voorschrift . Doe dat ook wanneer de werking u aanvankelijk tegenvalt of wanneer u (geringe) last denkt te hebben van één of meer van de bekende bijwerkingen (zie bijsluiter).

Het is normaal dat de werking pas na 2-4 weken merkbaar wordt. Vóór die tijd kunnen soms wel al bijwerkingen optreden. U moet in dat geval wél doorgaan met het gebruik van dit medicijn! Wanneer u (te) veel last heeft van bijwerkingen en wilt stoppen met het gebruik, is het belangrijk dat u daarover eerst overleg pleegt met uw arts of psychische begeleider.

Wanneer u een dosis vergeten bent, kunt u die alsnog innemen. De volgende dosis moet u dan de dag daarna weer innemen. Daarna gaat u volgens voorschrift door met het gebruik.

Dit medicijn moet ook ná het verdwijnen van de depressie vaak nog lang worden gebruikt om de kans op terugkeer van de depressie te verkleinen. U moet dus niet stoppen met het gebruik als de depressieve klachten zijn verdwenen!

Wanneer u het gebruik van dit medicijn tijdelijk staakt kunnen zich vervelende bijverschijnselen voordoen (= afkick-verschijnselen). Vergeet dit medicijn daarom nooit mee te nemen wanneer u een weekendje weg, op zakenreis of met vakantie gaat.

Bij stoppen moet de dosering over een periode van 2-4 weken geleidelijk worden verminderd om onttrekkingsverschijnselen (o.a. angst, slaapproblemen, opwinding) te voorkómen. Raadpleeg altijd eerst uw huisarts, psychiater en/of psychotherapeut als u wilt stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en psychotherapeut. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.)

Bijsluiters

Flustad
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017