Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Foliumzuur

Geneesmiddelgroep

Foliumzuur-derivaten

Samenstelling

Tabletten: 5 mg foliumzuur

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Ratiopharm Nederland BV
RVG 21766=50392

Pharmachemie BV
RVG 50392

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloedarmoede, door foliumzuur-tekort (megaloblastaire anemie)

foliumzuur-tekort, behandeling of voorkómen van foliumzuur-tekort bij stoornissen in de voedselopname, alcoholisme en door bepaalde geneesmiddelen tegen epilepsie

foliumzuur-tekort, voorkómen van herhaling van vruchtafwijkingen (= neuronaalbuis-afwijkingen) tekort bij zwangere vrouwen

foliumzuur-tekort, voorkómen van foliumzuur-tekort bij vrouwen met kinderwens

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedarmoede door vitamine B12-tekort (= pernicieuze anemie)

Overgevoeligheid voor één of meer bestanddelen in dit middel

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens voorschrift tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens voorschrift tijdens de periode van borstvoeding worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vult de lichaamsvoorraad foliumzuur aan. Foliumzuur (vitamine B11) is een natuurlijke voedingsstof, die een belangrijke rol speelt bij de eiwitstofwisseling en de vorming rode bloedcellen (= erythrocyten).

Bijwerkingen

Overgevoeligheidsreacties zoals koorts en huiduitslag, zelden

Wisselwerkingen

Geneesmiddelen tegen epilepsie (= anti-epileptica), bepaalde (o.a. fenytoïne = Diphantoïne® = Epanutin® en fenobarbital)

Medicijnen die de werking van foliumzuur tegengaan (= foliumzuur-antagonisten), zoals methotrexaat (= Emthexate®, Ledertrexate®), trimethoprim (= Monotrim®, Wellcoprim®) en pyrimethamine (= Daraprim®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en bijsluiter in de verpakking.

Tablet heel innemen met water.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U moet nooit medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven zelf combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar en wordt vergoed volgens de afspraken die u daarover heeft met uw zorgverzekeraar.

Vraag zo nodig uw arts, apotheker of zorgverzekeraar om informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Foliumzuur Tabletten 5 mg

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017