Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

2002

Werkzame stof

Fondaparinux

Geneesmiddelgoep

Heparine-groep (bloedstolling-remmende middelen, trombose-middelen, bloedverdunners)

Samenstelling

Arixtra® infusievloeistof, ampul 0,5 m"l: 2,5 mg natriumzout van fondaparinux per ml

Fabrikant/Leverancier

Arixtra®: Sanofi-Synthélabo, Govert van Wijnkade 48, 3144 EG, Maassluis

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Voorkómen (= preventie) van trombose in de bloedvaten van bene of longen na een orthopedische operatie, zoals een heup- of knie-operatie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedingen, ernstige

Ingectie van het hart met bacteriën

Nierziekte, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet toedienen tijdens de zwangerschap (tenzij de medisch specialist anders besluit).

Borstvoeding

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de medisch specialist anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. extreme vermoeidheid, evenwichtsstoornissen en duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn gaat de bloedstolling tegen door selectieve remming van geactiveerde bloedstollingsfactor X.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Bloedarmoede (= anemie)

Bloedingen

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Braken

Buikpijn

Diarree

Evenwichtsstoornissen

Hoofdpijn

Huiduitslag (plaatselijk), jeuk, onderhuidse bloedinkjes

Injectieplaats: milde irritatie, pijn, blauwe plek, roodheid

Laboratoriumtests, afwijkingen (o.a. aantal bloedplaatjes en leverfunctiewaarden

Slapheid (ten gevolge van bloedarmoede)

Spijsverteringsstoornissen (dyspepsie)

Stoelgang, moeilijke

Wisselwerkingen

Andere medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden

Hoe te gebruiken?

Gebruikelijke dosering: 1 x daags 1 onderhuidse (= subcutane = s.c.) injectie, gedurende 5-9 dagen

Dit medicijn kan door uzelf (zie 'Instructies voor gebruik' in de patiëntenbijsluiter) of door een arts of verpleegkundige worden bereid en toegediend.

Injecteer dit medicijn in een huidplooi (= subcutaan) aan de onderkant van de maagstreek.

Injectieer dit medicijn niet in een spier.

Injecteer geen dubbele dosis als u een injectie bent vergeten of heeft overgeslagen.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking (NB niet in de vriezer bewaren).

Gebruik de injecties niet (meer) als het beschermdopje al eerder is verwijderd, de oplossing is verkleurd of deeltjes bevat en/of als de spuit is beschadigd.

Medicatietrouw

Gebruik dit medicijn zeer nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn zeer nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Arixtra®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017