Met of zonder recept

Dit medicijn is recept-plichtig. Dat wil zeggen dat het alleen op doktersrecept in de apotheek verkrijgbaar is.

Framycetine is alleen verkrijgbaar als Soframycin®.

Werkzame stof

Framycetine

Samenstelling

Soframycin®: Oogdruppels, 5 ml: 5 mg framycetine per ml druppelvloeistof (0,5%)

Soframycin®: Oogzalf, 5 g: 5 mg framycetine per gram zalf (0,5%)

Fabrikant/Leverancier

Soframycin®: Aventis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ooginfecties, oppervlakkige (buitenkant oogbol en/of oogleden)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel of andere medicijnen die aminoglycosiden of benzalkoniumchloride bevatten.

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan zonder bezwaar tijden de zwangerschap volgens voorschrift van de arts worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan zonder bezwaar tijden de periode van borstvoeding volgens voorschrift van de arts worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo via de moedermelk de baby. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.

Algemeen

Lees altijd ook de patiëntenbijsluiter om te zien of een geneesmiddel invloed heeft op uw reactie- of concentratievermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn doodt bepaalde bacteriën (= bactericide), die oppervlakkige ooginfecties kunnen veroorzaken.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Oog, branderig prikkelend gevoel

Overgevoeligheidsreacties (o.a. contact-conjunctivitis, huiduitslag, rode huid).

Sensibilisatie (toenemende gevoeligheid voor dit middel), vaak

Algemeen

Er bestaat altijd een kans dat u last krijgt van bijwerkingen. Dat hoeft echter niet per se het geval te zijn.

Bij medicijnen die lokaal worden toegepast (oog, neus, oor, huid, slijmvliezen, inhalatie) is de kans op bijwerkingen en wisselwerkingen meestal veel kleiner dan bij geneesmiddelen, die moeten worden ingenomen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen: (1) op een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn of met voedsel of (3) overgevoeligheid of een allergische reactie.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er dikwijls nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn vaak met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welke middelen u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Voor zover bekend zijn er geen wisselwerkingen met andere middelen.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Draag geen contactlenzen tijdens het gebruik van dit middel (zie ook de bijsluiter).

Tijdens en direct na het druppelen de traanbuis dichtdrukken om te voorkómen dat de druppelvloeistof te snel wordt afgevoerd naar de neusholte.

Bij ooglidontsteking met korsten en schilfers (= blepharitis) deze eerst verwijderen.

Oogdruppels : Iedere 1-2 uur 1-2 druppels op de binnenzijde van het onderste ooglid (= onderste conjunctivaalzak) druppelen; na 2-3 dagen verminderen tot 3-4 maal daags 1-2 druppels.

In ernstige gevallen iedere 2 uur 1-2 druppels op de binnenzijde van het onderste ooglid.

Oogzalf : 2-3 maal daags ca. 1 cm zalf op de binnenzijde van het onderste ooglid smeren.

Ook kan overdag worden gedruppeld (zie boven) en de zalf voor het slapen gaan worden toegepast (zie boven).

Het is belangrijk dat gebruik van het middel ná volledige genezing van het oog nog 2-3 dagen wordt voortgezet.

Wanneer dit medicijn na 3-4 dagen geen verbetering geeft te zien moet u contact opnemen met uw arts.

Dit middel mag niet langer dan 2 weken worden gebruikt.

Algemeen

Bij infecties, irritaties of beschadiging van oog of oogslijmvliezen mogen geen contactlenzen worden gedragen. Gebruik in dat geval een bril.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen snoep zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten het bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in hun verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de pijnklachten of de ziekte langer duren dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U moet nooit medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven zelf combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Stop nooit voortijdig met het gebruik of neem niet méér van dit middel wanneer de werking u tegenvalt.

Wanneer dit medicijn na 2-3 dagen geen verbetering geeft te zien moet u contact opnemen met uw arts.

U moet dit medicijn nog 2-3 dagen blijven gebruiken na volledig herstel van het oog om te voorkómen dat de infectie terugkeert.

U moet dit medicijn niet langer dan 14 dagen gebruiken (tenzij de arts anders voorschrijft).

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering) of voortijdig stopt met het gebruik, kan het zijn dat de infectie niet overgaat en dat het micro-organisme ongevoelig (= resistent) wordt voor het middel.

Wanneer u te veel van dit middel gebruikt (= overdosering), is de kans groter dat er bijwerkingen optreden.

Wanneer u dit middel lang gebruikt (bijv. langer dan 1-2 weken), neemt de kans toe dat het micro-organisme ongevoelig wordt (= resistentie) voor het middel en/of dat u overgevoelig wordt (= sensibilisatie) voor het middel.

Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het gebruik, kunt u dat met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Soframycin®

Algemeen

U kunt altijd uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Geen

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017