Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1997

Werkzame stof

Gezuiverd, geïnactiveerd tekenvirus-vaccin (= teken-meningo-encephalitis-virus)

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Injectievloeistof in wegwerpspuit: 0,25 ml (' Junior') of 0,5 ml: 4 microgram gezuiverd, geïnactiveerd teken-meningo-encephalitis-virus per ml
Het vaccin bevat tevens menselijk eiwit (albumine), gentamicine-sulfaat, neomycine-sulfaat en thiomersal.

Fabrikant/Leverancier

Baxter BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Tekenziekte (= teken-meningo-encefalitis), voorbehandeling (= profylaxe) voorafgaande aan verblijf in gebied waar tekenbesmetting veel voorkomt (= endemisch), zoals Oost-Europa en Noord- en Midden-Amerika

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infectieziekten, acute, met koorts

Kinderen, jonger dan 4 jaar

Koorts

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of een of meer van de bestanddelen (gezuiverd tekenvirus-vaccin, menselijk albumine, kippeneiwit, gentamycine-sulfaat, neomycine-sulfaat en thiomersal).

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit vaccin tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit vaccin niet toepassen tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders besluit).

Borstvoeding

Na vaccinatie met dit vaccin geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit vaccin kan in zeldzame gevallen als mogelijke bijwerkingen duizeligheid en gezichtsstoornissen (troebel zien) veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn stimuleert de vorming van anti-FSME-antilichamen tegen het tetanus-virus (= teken-meningo-encephalitis-virus).

De beschermende werking begint 2 weken na de 1e inenting (= vaccinatie).

De werking is optimaal na de 3e injectie en duurt dan tenminste 3 jaar.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Duizeligheid (zelden)

Gezichtsstoornissen (zelden)

Injectieplaats: o.a. roodheid, zwelling en pijn

Zwelling van lymfeknopen naast de injectieplaats

Wisselwerkingen

FSME-immunoglobulinen (niet binnen 4 weken gebruiken)

Immunosuppressiva (= medicijnen die de afstotingsreactie na transplantaties remmen)

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige in een spier (= intramusculair) worden toegediend (bij voorkeur in de bovenarm).

Primaire vaccinatie (= eerste inentingen): 1e inenting (bij voorkeur in de winter), 2e inenting 2 weken (indien snelle bescherming wordt gewenst) tot 3 maanden na de 1e inenting en de 3e inenting 9-12 maanden na de 2e inenting.

Revaccinatie (= herhaalde inenting): 0,5 ml niet eerder dan 3 jaar na de laatste inenting van de primaire vaccinatie.

Bij personen met een verzwakt afweersysteem na 2 jaar het antilichaamgehalte in het bloed controleren en zo nodig hervaccineren.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van FSME-Immun Inject®

Bijzonderheden

Het vaccin bevat tevens menselijk eiwit (albumine), gentamicine-sulfaat, neomycine-sulfaat en thiomersal.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

FSME-Immun Inject
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017