Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Gabapentine

Geneesmiddelgroep

Epilepsie-middelen (= anti-epileptica)

Samenstelling

Capsules: 100 mg, 300 mg, 400 mg, 600 mg of 800 mg gabapentine per capsule

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Actavis BV
RVG 29791-3
RVG 32940-4

Apotex Europe BV
RVG 29941-3
RVG 34332-3

Sandoz BV
RVG 29977-8
RVG 30736-8
RVG 33677-82
RVG 33684

Ratiopharm Nederland BV
RVG 30194-6

Pharmachemie BV
RVG 31980-4

Stichting Registratiebeheer
RVG 33674-9
RVG 33683
RVG 33685

Centrafarm Services BV
RVG 30739-41
RVG 101079
RVG 101081

Mylan BV
RVG 30742-4
RVG 32992-6
RVG 107978-9

Ranbaxy UK Ltd.
RVG 100678-79
RVG 100681

Mylan BV
RVG 101914
RVG 101923

Aurobindo Pharma B.V.
RVG 100396
RVG 100398-9
RVG 108280
RVG 108287

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Epilepsie (refractaire partiële epilepsie)

 

Gebruikt u dit geneesmiddel en bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
In het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt onderzoek gedaan naar:
- gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap
- de effecten van dit geneesmiddel op het ongeboren kind
Uw medewerking hieraan is van groot belang! Meer informatie: www.eurap.nl

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen, jonger dan 12 jaar

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , gezichtsstoornissen en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn lijkt qua structuur op de hersenstof GABA (= gamma-amino-boterzuur). De precieze werking is nog niet bekend.

Bijwerkingen

Angst

Bevingen (= tremoren)

Bewegingscoördinatie-stoornissen (= ataxie)

Bloedglucose-gehalte, veranderingen; bij diabetes-patiënten

Bloed-uitstortingen (= purpura)

Braken

Denkstoornissen

Depressies

Duizeligheid

Gevoelsstoornissen van de tastzin (= paresthesie)

Gewichtstoename

Gewrichtspijn

Gezichtsstoornissen (o.a. lui oog, dubbelzien, oogbol-stuipen)

Infecties, bovenste luchtwegen en urinewegen

Keel-ontsteking (= faryngitis)

Misselijkheid

Nervositeit

Slaperigheid

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Spraakstoornissen, uitspraak-stoornissen (= dysartrie)

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Zwakte (asthenie)

Wisselwerkingen

Maagzuur-neutraliserende middelen (= antacida), die aluminium- of magnesium-verbindingen bevatten

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts. Wanneer u niet tevreden bent met de werking of veel last heeft van bijwerkingen, kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u ook de apotheker om advies vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Gabapentine Capsules

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017