Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

EU-registratie (EU-nummer)

EU/1/06/357/001-017

Werkzame stof

Humaan papillomavirus1 type 6-L1-eiwit, type 11-L1-eiwit, type 16-L1-eiwit en type 18-L1-eiwit.

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Suspensie voor injectie 0,5 ml; 1 dosis (0,5 ml) bevat humaan papillomavirus (HPV) type 6 L1 eiwit 20 microg, type 11 L1 eiwit 40 microg, type 16 L1 eiwit 40 microg, type 18 L1 eiwit 20 microg.

Fabrikant/Leverancier

Sanofi Pasteur MSD, SNC

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Preventie van baarmoederhalskanker

Preventie van genitale wratten

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor de actieve bestanddelen of voor één van de hulpstoffen

Toediening van Gardasil® dient te worden uitgesteld bij personen die aan een acute, ernstige en met koorts gepaard gaande ziekte lijden. De aanwezigheid van een lichte infectie, zoals een verkoudheid, vormt echter geen contra-indicatie voor immunisatie.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin niet toepassen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit vaccin met de nodige voorzichtigheid toepassen tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid of het vermogen om
machines te bedienen

Hoe werkt het?

Gardasil® is geïndiceerd voor de preventie van hooggradig cervicale dysplasie (CIN2/3), cervixkanker, hooggradig vulvaire dysplastische laesies (VIN2/3) en externe genitale wratten (condylomata acuminata) als gevolg van humaan papillomavirus (HPV) type 6, 11, 16 en 18.

De indicatie is gebaseerd op aangetoonde werkzaamheid bij vrouwen in de leeftijd van 16 tot en met 26 jaar na vaccinatie met Gardasil® en op immunogeniciteit van het vaccin bij meisjes en vrouwen in de leeftijd van 9 tot en met 25 jaar.

Bijwerkingen

Duizeligheid

Misselijkheid, braken, diarre, buikpijn

Jeuk, huiduitslag

Injectieplaats: o.a. pijn, roodheid en zwelling

Wisselwerkingen

Zoals voor andere vaccins geldt, kan het zijn dat bij patiënten, die worden behandeld met immunosuppressiva, mogelijk geen adequate respons wordt opgewekt.

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige bereid en dan toegediend in een spier (= intra-musculair).

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

L1 eiwit in de vorm van virusachtige deeltjes, geproduceerd in gistcellen (Saccharomyces cerevisiae
CANADE 3C-5 (stam 1895)) door recombinante DNA-technologie.
Geadsorbeerd op amorf aluminiumhydroxyfosfaat sulfaat adjuvans (225 microgram Al).

Overdosering

Er zijn gevallen gerapporteerd met toediening van hogere doses Gardasil dan aanbevolen.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017