Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Gemcitabine

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: antimetabolieten

Samenstelling

Poeders voor infusievloeistof: 200 mg, 1000 mg of 2000 mg gemcitabine-hydrochloride

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Sandoz B.V.
RVG 34043-4
RVG 34046-9
RVG 106596

Hospira Benelux BVBA
RVG 34281-3
RVG 104695

SUN Pharmaceuticals UK Limited
RVG 100521
RVG 100527

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
RVG 100734
RVG 100736

Actavis BV
RVG 101082-3

Mylan BV
RVG 104094
RVG 108599-602

Accord Healthcare Ltd
RVG 100181
RVG 100205
RVG 107507
RVG 109019

Centrafarm Services BV
RVG 102616

Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
RVG 101799

Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A.
RVG 102546
RVG 102550

Pharmachemie BV
RVG 104030-2

Vianex S.A.
RVG 104168
RVG 104171
RVG 110057

Sigillata Ltd.
RVG 104286

Fresenius Kabi Nederland B.V.
RVG 103033
RVG 110700
RVG 113984

Teva Nederland B.V.
RVG 104284

Strides Arcolab International Ltd.
RVG 107955

Hetero Europe S.L.
RVG 112987

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Alvleesklierkanker, plaatselijk gevorderd en/of reeds uitgezaaid adenocarcinoom van de alvleesklier (= pancreas)

Blaaskanker, indien operatie niet mogelijk is (= inoperabel) of uitgezaaid (= gemetastaseerd)

Borstkanker bij vrouwen(= mammacarcinoom), indien plaatselijk terugkerend.

Longkanker, niet-kleincellig long-carcinoom

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Tot 3 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voork¢men .

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de celdeling.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Ademnood (dyspnoe), binnen enkele uren na de toediening

Beenmerg-depressie, met o.a. anemie, leukopenie (= verminderd aantal witte bloedcellen) en trombocytopenie (= verminderd aantal bloedplaatjes)

Benauwdheid, ten gevolge van vernauwing van de kleinere luchtwegen (= bronchospasmen)

Braken, vaak

Diarree

Griep-achtige verschijnselen, vaak

Huiduitslag, vaak met jeuk

Kaalheid (= alopecia)

Misselijkheid (= nausea) met braken vaak

Mondpijn en -roodheid

Slaperigheid

Verstopping (= obstipatie)

Vochtophoping, in ledematen (= perifeer oedeem) en/of longen (= longoedeem)

Wisselwerkingen

Bestraling (= radiotherapie)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele vragen en problemen na toepassing van dit medicijn met uw (huis)arts of verpleegkundige.

Medicatiebegeleiding

Bij de toepassing van dit medicijn ontvangt u een persoonlijke medicatiebegeleiding van uw (huis)arts.

Bespreek uw ervaringen en eventuele vragen en problemen na toepassing van dit medicijn met uw (huis)arts of verpleegkundige.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Gemcitabine
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017