Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel)

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 09202

Werkzame stof

Penicillamine

Geneesmiddelgroep

Hoofdgroep: antidota

Hoofdgroep: middelen bij chronische gewrichtspijnen

Subgroep: chelaat-vormers

Samenstelling

Capsule: 150 mg penicillamine

Fabrikant/Leverancier

Sandoz BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Cystinurie

Reumatoïde artritis, ernstig en actief

Vergiftigingen(= intoxicatie) met zware metalen

Ziekte van Wilson

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Behandeling met goud-bevattende geneesmiddelen

Behandeling met middelen tegen malaria

Bloedbeeld-afwijkingen, bepaalde (aplastische anemie, agranulocytose) ten gevolge van eerdere behandelingen met penicillamine

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen (penicillaminen)

Reumatoïde artritis met nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan schadelijk zijn bij gebruik tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

In zeldzame gevallen zijn bijwerkingen op het centrale zenuwstelsel beschreven, zoals visusstoornissen en tinnitus, die het reactievermogen nadelig kunnen beïnvloeden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn bevordert de uitscheiding van zware metalen, koper, kwik, lood en zink.

Het is niet bekend hoe dit middel werkt bij reumatoïde artritis.

De werking van dit middel is gewoonlijk pas na 2-3 maanden goed merkbaar.

Bijwerkingen

Dit middel geeft vaak en veel bijwerkingen, waarvan sommige zeer gevaarlijk kunnen zijn

Allergische reacties, uiteenlopende (zie bijsluiter)

Bloedbeeld-afwijkingen (aplastische anemie, leukopenie, trombocytopenie)

Gewrichtspijnen (= poly-artralgie), verspringend; vaak met ontsteking van het gewrichtsvlies (= synovitis)

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Leverfunctie-stoornissen

Long-aandoeningen

Lever- en galaandoeningen

Maagdarm-aandoeningen

Nierbeschadigingen

Oogzenuw-ontsteking (neuritis optica)

Oorsuizen (= tinnitus)

Psychische stoornissen

Schildklier-ontsteking (= thyreoïditis)

Wisselwerkingen

Antacida (= maagzuur-neutraliserende middelen)

Fenylbutazon (= Butazolidine®)

Medicijnen die lichaamscellen kunnen beschadigen (= cytotoxisch), het bloedbeeld kunnen veranderen (= hematotoxisch) of de nierfunctie aantasten (= renale toxiciteit)

Medicijnen die goud bevatten

Hartglycosiden, zoals digoxine (= Lanoxin®)

IJzer-bevattende verbindingen

Malaria-middelen

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Dit medicijn innemen op lege maag, d.w.z. tenminste 1 uur vóór of 2 uur ná een ander medicijn, voedsel of melk.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering) kunnen de bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle).

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Gerodyl®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Bijsluiters

Gerodyl
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017