Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Glibenclamide

Geneesmiddelgroep

Orale bloedsuiker-verlagende middelen (= orale antidiabetica)

Samenstelling

Tabletten: 2,5 mg en 5 mg glibenclamide

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

B.V. Lagap BNL
RVG 11579

Sandoz BV
RVG 15211=56115
RVG 17425

Apothecon BV
RVG 25649=51887

Mylan BV
RVG 27012-3=56114-5

Apotex Europe BV
RVG 52645

Wise Pharmaceuticals Ltd.
RVG 55397

Centrafarm Services BV
RVG 56114-5

Pharmachemie BV
RVG 56581

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Type 2-diabetes , (= niet-insuline afhankelijke diabetes mellitus), wanneer met dieet en lichamelijke inspanning alleen onvoldoende resultaat wordt verkregen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Diabetes, type 1 (= insuline-afhankelijke suiker- of glucoseziekte)

Leverfunctiestoornissen, ernstige

Nierfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor andere sulfonylureumderivaten, (o.a. sulfonamiden en thiazide-plasmiddelen)

Stofwisselingsstoornissen (o.a. keto-acidose) ten gevolge van suikerziekte (= diabetes)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Voordat een optimale werking (= stabilisering van de suikerziekte) van dit medicijn wordt bereikt, kan uw reactie- en concentratievermogen en/of gezichtsvermogen verminderd zijn.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn stimuleert de afgifte van insuline door de alvleesklier (= pancreas) waardoor het bloedglucosegehalte wordt verlaagd.

De werking begint binnen 30 min. en duurt ca. 24 uur.

Bijwerkingen

Bloedglucosegehalte, te laag (= hypoglykemie)

Gezichtsstoornissen, vooral aan het begin van het gebruik

Overgevoeligheidsreacties (o.a. jeuk en huiduitslag), soms ernstige (o.a. shock)

Wisselwerkingen

Alcohol, grote hoeveelheden

Anabole steroïden, sommige

Anticonceptiva, hormonale ('de pil')

Antidepressiva, bepaalde (MAO-remmers)

Bèta-blokkers (bijv. propranolol = Inderal®)

Bloedstollingremmende middelen, bepaalde (cumarinen)

Chlooramfenicol

Clofibraat

Corticosteroïden

Fenylbutazon (= Butazolidine®)

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde (thiazide-diuretica)

Rifampicine (Rifadin®, Rimactan®)

Salicylaten (bijv. Ascal®, Aspirine®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Tablet vlak vóór of tijdens de maaltijd innemen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt, d.w.z. nauwkeurig volgens voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering) loopt u het risico dat het glucosegehalte in het bloed (= bloedglucosewaarde) te hoog (= hyperglykemie) wordt.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat -vooral wanneer u weinig eet- leiden tot een te lage bloedglucosewaarde (= hypoglykemie), met als mogelijk gevolg een 'hypo' (o.a. zweten, duizeligheid en bewusteloosheid).

Vraag uw arts om uitleg als u niet meer precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

De behandeling van suiker- of glucoseziekte (= diabetes mellitus ) heeft als belangrijkste doel: normalisering van de bloedglucosewaarde , d.w.z. deze binnen normale grenzen (= 4-8 mmol glucose per liter bloed) te houden.

De behandeling met dit medicijn gaat vrijwel altijd samen met voedings- en bewegingsvoorschriften . Het belangrijkste doel daarvan is afname van het lichaamsgewicht. Wanneer u zich niet voldoende houdt an deze voorschriften, is de kans op de behandeling vaak veel minder succesvol.

Wanneer een dosis vergeten wordt, mag die daarna niet worden 'ingehaald', maar moet die worden overgeslagen.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het dieet en/of het gebruik van de dit medicijn met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met de resultaten van de behandeling.

Vraag uw arts of apotheker opnieuw om uitleg als u niet meer precies weet hoe u dit medicijn moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten. Doe dat ook als u problemen heeft met de voedings- en bewegingsvoorschriften.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Glibenclamide Tabletten

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017