Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/01/198/001-013

Werkzame stof
Samenstelling

Tabletten: 100 mg en 400 mg imatinib-mesilaat

Fabrikant/Leverancier

Novartis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Chronische myeloïde leukemie (CML) (Philadelphia chromosoom-positieve chronische myeloïde leukemie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen (gelatine, geel ijzeroxide (E 172), titaniumdioxide (E 171), rood ijzeroxide (E 172), schellak en soja lecithine)

Zwangerschap, ook indien dat wordt vermoedt

Paracetamol (gelijktijdig gebruik van paracetamol wordt ontraden)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Zorg dat u tijdens het gebruik van dit medicijn niet zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens het gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en troebel zien veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt het enzym tyrosine kinase en daardoor de groei en deling van de leukemische bloedcellen.

Bijwerkingen

Bloedingen of blauwe pekken zonder verwonding of stoten (vertel dit aan uw arts!)

Braken (vertel dit aan uw arts!)

Buikzwelling en/of buikpijn (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Diarree (vertel dit aan uw arts!)

Droge mond (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Duizeligheid (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Eetlust, afname (= anorexie); (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Gele huid en/of ogen (vertel dit aan uw arts!)

Gewichtstoename, meestal ten gevolge van vochtopstapeling (vertel dit aan uw arts!)

Haaruitval (= alopecia), meer dan normaal (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Handen en voeten, stijf gevoel (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Hoesten en/of pijn op de borst (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

xHoofdpijn (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Huiduitslag (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Infectieverschijnselen, zoals koorts, ernstige verkoudheid, keelpijn, mondzweren (vertel dit aan uw arts!)

Misselijkheid (vertel dit aan uw arts!)

Nachtzweten (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Oogbindvlies-ontsteking (= conjunctivitis); (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Pijn in spieren en/of benen (vertel dit aan uw arts!)

Slapeloosheid (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Smaakveranderingen (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Spierkrampen en/of spierpijn (= myalgie) (vertel dit aan uw arts!)

xSpijsveretingsstoornissen (= indigestie) (vertel dit aan uw arts!)

Tranenvloed (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Verstopping (= constipatie); (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Winderigheid (= flatulentie); (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Zwakheid (= asthenie) en/of vermoeidheid (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Zwellingen, waaronder ogen en enkels (vertel dit aan uw arts!)

Wisselwerkingen

Anti-schimmelmiddelen zoals itraconazol (= Sporanox®, Trisporal®) en ketoconazol (= Nizoral®)

Antibiotica zoals erytromycine (= Eryc®, Erytrocine®) en claritromycine (= Klacid)

Bloeddrukverkagers, bepaalde (= calcium-antagonisten ven het dihydropyrimidine-type)

Bloedstollingremmers, bepaalde (coumarines)

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®, fenobarbital en fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutinsup®)

Ciclosporine (= Neoralsup®, Sandimmunesup®)

Dexamethason (Decadronsup®, Dexa-Possup®, Oradexonsup®)

Glipizide (= Glibenesesup®)

Paracetamol (gelijktijdig gebruik van paracetamol wordt ontraden)

Rifampicine (= Rifadinsup®, Rimactansup®)

Simvastatine (= Bozarasup®, Zocorsup®)

Sint-Janskruid

Tolbutamide

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Neem de tabletten heel in tijdens de maaltijd.

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Medicatiebegeleiding

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Alleen te bestellen door uw apotheek via Alloga.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Glivec
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017