Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 02011

Werkzame stof

Glucagon

Geneesmidddelgroep

Bloedsuiker-verhogende middelen

Samenstelling

Glucagen®:
poeder voor injectievloeistof (+ 1 ml oplosmiddel met of zonder wegwerpspuit): 1 mg microgram glucagon

Fabrikant/Leverancier

Glucagen®: Novo Nordisk Farma BV

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 32728//02011

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 33185//02011
RVG 105719//02011
RVG 115719//02011

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 114919//02011

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 115763//02011

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hypo-glykemie (= te laag bloedglucose-gehalte); na (overmatig) gebruik van bloedsuiker-verlagende medicijnen (= antidiabetica) of tijdens behandeling met beta-receptor-stimulerende medicijnen (= bèta-sympathicomimetica)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overmatige adrenaline-productie (feochromocytoom)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend na toediening volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn stimuleert de productie van glucose in de lever (= glycogenolyse). Hierdoor stijgt de bloedglucose-spiegel.

Bijwerkingen

Braken

Hartfrequentie-toename (= tachycardie)

Misselijkheid

Overgevoeligheidsreacties (zelden)

Wisselwerkingen

Insuline

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Meer informatie

Bijsluiter bij Glucagen®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017